به مناسبت 17 دی

اولین زمرمه‌های کشف حجاب بعنوان رهائی زنان از در بند بودن در 1308 زمانی که امان‌اله خان «پادشاه افغانستان و همسرش ملکه ثریا » که بی‌حجاب بود به ایران آمدند بر سر زبان‌ها افتادو با دستور رضا شاه در 1314 اجرائی و بتدریج در تمامی عرصه ها اثر گذارشد .

 در پی آزادی زنان در روز 17 دی به همت رضاشاه که  در آن شرایط سخت توام با تعصب و جهل مفرط مذهبی  به این مهم پرداخت  -  خانمهای ایرانی تدریجا هویتشان از  پدر همسر یا خانواده بصورت اصولی جدا -  با حضور در صحنه علمی و دانشگاهی ،استقلال رای ،اندیشه، منش و کنشی ویژه یافته اند‌

 اولین زمرمه‌های کشف حجاب بعنوان رهائی زنان از در بند بودن در 1308  زمانی که امان‌اله خان «پادشاه افغانستان و همسرش ملکه ثریا » که بی‌حجاب بود به ایران آمدند بر سر زبان‌ها افتادو با دستور رضا شاه در 1314 اجرائی  و بتدریج در تمامی عرصه ها اثر گذارشد .

این اندیشمندان   در تمامی عرصه‌های مدنی بتدریج جلودار شدند ، تا انجا که بطور نمونه بانوی ارجمندی در اوج پرهیز کاری وسلامت فکر و روان و از همه مهمتر تخصص در قامت وزیر فرهنگ دهه 40  «  شادروان فرخ رو پارسا » پیشرو مدیریت کلان شد و بسلامت زیست ، هر چند تعصب کور جاهلانه ارزش سلامت رفتار و اثر مثبت حضور اندیشمندانه او را برنتافت .

بیقین این جامعه انبوه  هموطنان فرهیخته ،کماکان  نه تنها بخش بزرگی از مدیران و کارآفرینان و کنشگران سیاسی و مدنیِ  خواهند بود ،  با همه بازدارندگی دارای هویت و شخصیت مستقل و منفرد بشمار میروند .

با نسلی از مادران توانمند از نظر فکری و مستقل از نظر شخصیتی و دارای مهارت‌های اجتماعی، کشور  به سوی توسعه وپیشرفت می رود .

 هر چه نظام بر نفی حقوق وخانه نشینی این پیش گامان آزادی در این روزگار پر آب و چشم  پای بفشرد و تبلیغ نماید نتیجه معکوس می گیرد .

 در هر جامعه‌ای زنان به عرصه آمدند، فرآیندهای اصلاحی برگشت‌ناپذیر می‌شوند.

زنان همان‌طور که در طول تاریخ ازحافظان اصلی سنت بوده‌اند ، امروز  با مدرن اندیشیدن و  ایفای نقش «تربیت و پرورش نسل آینده »و حضور مثبت و فعال در تمامی صحنه ها به موتور توسعه تبدیل شده اند ( ضیاء مصباح )

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: