در صورت وقوع جنگ،جامعه برای آزادی خود از یوغ ج. اسلامی چه میتواند بکند؟

جنگ حکومت با آمریکا جنگ مردم نیست. عدم یاری به حکومت.
ایجاد همبستگی عمومی، جهت خیزش برای تسخیر باستیل سراسری. در شرایط مناسب

اپوزیسیون محترم، در مورد وقوع جنگ بین آمریکا و حکومت ج. اسلامی، چون کودکان سیاسی، شلتاق"جنگ نمیخواهم، می خواهم" 

راه انداخته است، و سخت سرگرم.

اما مسئله آن نیست، بل این است که "اگر این جنگ قریب الوقوع درگیرد، جامعه برای آزادی خود از یوغ ج. اسلامی، چه میتواند بکند؟ 
1- جنگ حکومت با آمریکا جنگ مردم نیست. عدم یاری به حکومت.
2- کمک به سلامتی و معاش همدیگر.
3- ایجاد همبستگی عمومی، جهت خیزش برای تسخیر باستیل سراسری(ایران). در شرایط مناسب.
4- رعایت حقوق انسانها طبق موازین بین المللی
**

چرایی حضور جمعیت زیاد در تشییع جنازه " حاج قاسم سلیمانی: 
این جمعیت را میتوان به چند دسته تقسیم کرد که رژیم از سرتاسر ایران جمع کرده و در شهرهای مختلف با علم کردن جنازه، به نمایش گذاشته است:
1- حکومتی ها
2- کسانی که به زور شرکت کرده بودند
3- مخالفان جنگ، که موافق حکومت نبودند(  ولی اجازه داده بودند رژیم از آنها به عنوان ابزار تبلیغاتی به نفع خود بهره گیرد)
4- کسانی که حاج قاسم را "قهرمان ایران" حساب میکردند( مانند نویسنده معروف "محمود دولت آبادی")
5- غیره
آنچه اینجا قابل توجه است:
-"کسانی که  مخالف جنگِ بودند و ناراضی از حکومت"  عملاً در صف حکومت قرار گرفته بودند.
و شعار قلبی آنان،" نه به جنگ"، در واقع تبدیل شده بود به " آری به ج. اسلامی"!

-بعضی " ایده ها و شعار ها" وقتی به میان مردم میروند، عملاً تبدیل میشوند به ضد خود. چون خوب روشنگری نمی شوند.
متأسفانه " شعار ناقص " نه به جنگ" نیز چنین عملکردی یافته است.  درست آن میتواند " نه به جنگ، نه به ج. اسلامی" باشد. 
-در مورد قهرمان نیز، توجه کنیم " دوست و همکار دیکتاتور، نمی تواند دوست مردم باشد". 
-ضمناً ، " کسانی که به زور شرکت کرده بودند" نخواسته بودند" نه!"بگویند.
-برای مثال، از 80 میلیون نفر جمعیت کشور، البته که  حکومت چند در صدی طرفدار دارد. تخمیناً 10 در صد حساب میکنند. رقم واقعی مشخص نیست.
**
 مردمی که هنوز نمی توانند " سود و زیان" خود را، در یک مراسم، تشخیص دهند، و عملی کنند، برای رسیدن به آزادی مشکلات زیادی دارند.
تازه اینان مردمانی هستند که از روشنفکران و سیاستمداران خود نیز پیشرو اند!

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: