بیانیه شورای دمکراسی خواهان ایران در باره کشته شدن قاسم سلیمانی

شورای دموکراسی خواهان ایران معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر کشورحاکم است کشتار و قتل عام و بحران های ویرانگر همواره در خاورمیانه استمرار خواهد داشت و معتقد است پایان این فجایع با سقوط جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد.

بیانیه شورای دموکراسی خواهان ایران در باره کشته شدن قاسم سلیمانی

سیاست های جنگ افروزانه جمهوری اسلامی برعلیه ملت های کشورهای خاورمیانه از یکسو و سرکوب شدید مردم معترض کشور ما در طول سالهای طولانی نشان داد که حکومت تا کنون برخلاف قوانین و سیاستهای بین المللی و در جهت مخالف حقوق ملتها و با تکیه بر ایدئولوژی تک ساحتی شیعه فقاهتی وضد انسانی خود جبرا مسیری را طی می کند که یا باید دیگران در جهان را نابود کند و یا کشور ایران را با خود به ویرانی مطلق بکشاند. سیاستی که بجز مرگ ویرانی هیچ مقصد دیگری را در اهداف خود ندارد.

قاسم سلیمانی اما مامور مستقیم و سردارجنگ و ویرانی ولایت فقیه (خامنه ای) بود. خامنه ای با سیاست گسترش شیعه فقاهتی در کشورهای دیگر مجوز مداخله و تجاوز نظامی به کشورهای دیگر را به قاسم سلیمانی داد تا با جنگ افروزی در کشورهای دیگر تبدیل به یک نیروی جهنمی شود که پای در هر سرزمینی گذاشت بجز نابودی و ویرانی از آن برنخاست. 

سیاست جنگ طلبانه جمهوری اسلامی باز تاب سیاستهای سرکوبگرانه این نظام در داخل کشور است و قاسم سلیمانی نیز به اصطلاح قهرمان این سیاست است، سرداری که کوچکترین ترحمی به مردم کشورمان نداشته و بخاطر رهبر و ایدئولوژی مرتجعانه خود دست به انسان کشی میزده است. چگونه است که عناصری بدون توجه به این واقعیتها یک تروریست انسان کش را قربانی ترور قلمداد می کنند درحالیکه قتل عام مردم کشور ما توسط او و دیگر فرماندهان سپاه  را نمی بینند. اگر قرار بر این باشد که یک تروریست و قاتل ملتها ملقب به قهرمان ملی شود، ادامه فاجعه قتل عام در کشور و کشورهای خاورمیانه و منطقه نیز باید افتخاری برای دوستداران و حامیان قاسم سلیمانی و رهبر او خامنه ای باشد. به همین دلیل روشن است که دستهای پنهان حامیان حکومت هر روز آشکارتر می شود و صف مخالفان واقعی با جنبش های اعتراضی پیوندی عمیق تر پیدا می کند. بعبارت دقیقتر صف مردم و مدافعان آنها از حکومتگران فاسد و کاسبکاران سیاسی  هر روز روشنتر و شفافتر می شود. 

شورای دموکراسی خواهان ایران معتقد است تا زمانی که جمهوری اسلامی بر کشورحاکم است کشتار و قتل عام و بحران های ویرانگر همواره در خاورمیانه استمرار خواهد داشت و معتقد است پایان این فجایع با سقوط جمهوری اسلامی رقم خواهد خورد. شورای دموکراسی خواهان ایران به عنوان یک اتحاد بزرگ در کنار تمامی احزاب و سازمانهای اپوزیسیون واقعی و جدی، کشته شدن قاسم سلیمانی را نتیجه سیاستهای جنگ طلبانه خامنه ای و سیاستهای ایدئولوژیکی کل جمهوری اسلامی دانسته و آنرا یک گام جدی در عقب نشینی جمهوری اسلامی و قرار گرفتن در مسیر سقوط آن می داند. حکومت و سرداری( سلیمانی) که برخلاف مصالح مردمان کشور خود و ملتهای دیگر جهان حرکت کند محکوم به نابودی و سقوط است.  

شورای دموکراسی خواهان ایران

منبع: 
فیس بوک شورای دمکراسی خواهان ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: