نه فقط یک فاجعه انسانی، بلکه یک جنایت بزرگ!

"شما حاکمان جمهوری اسلامی، یک بار دیگر به دنیا نشان دادید که هم بی کفایتید و هم تبهکار، هم دروغگوئید و هم فاقد صلاحیت. در مقابل فشار خارجی، خالیبند و رجزخوانید و برای مردم خودتان بیرحم و قسی القلب. این رسوائی و این جنایت بزرگ که قلب همه مردم ایران را به درد آورده است، دامن شما را رها نخواهد کرد."

سرانجام، و پس از سه روز دروغ و دسیسه و انکار، تحت فشار افکار عمومی بین المللی و داخلی و در مواجهه با مدارک انکارناپذیر، سپاه پاسداران پذیرفت که هواپیمای مسافربری اکراینی را در فضای تهران با موشک ساقط کرده است. تازه تقصیر آن را گردن «بنده خدائی که با هواپیمای آمریکائی اشتباه گرفته بود» انداختند.

پس این سه روز را برای چه مصرانه کتمان کردید و عامدانه دروغ گفتید؟ شما که از لحظه اول میدانستید با موشک به هواپیما زده اید، چرا از ابتدا روایتی خلاف واقع ساختید و پرداختید و سه روز هم رویش اصرار کردید و روزنامه نگاران و اهل رسانه را تهدید کردید که دم نزنند؟ اصلاْ شما که قصد شروع موشکباران را داشتید، چرا فرودگاههای غیرنظامی را نبسته و پروازهای مسافرتی را لغو نکرده بودید؟ کاری که در همه دنیا میکنند. میترسیدید که آمریکائیها متوجه برنامه موشکپرانیتان شوند؟ شما که خودتان از کانالهای متعدد قبلش آمریکا را در جریان گذاشته بودید و به دقت مواظبت کرده بودید که طوری بزنید خون از دماغ یک آمریکائی نیاید. درواقع کسانی را که باید در جریان میگذاشتید، یعنی مسافران بیگناه را، بیخبر به سوی آتش مرگ فرستادید و کسانی را که قاعدتاْ باید در بیخبری نگاه میداشتید، از هزار طریق در جریان قرار داده بودید. این دیگر یک تراژدی خودخواسته و خودساخته، و یا بهتر بگوئیم یک تبهکاری بزرگ، یک جنایت علیه بشریت، است.

آری، خوب بلدید چه طور هزار و پانصد نفر مردم معترض را در عرض چهل و هشت ساعت از دور و نزدیک، از روبرو و پشت سر، مورد اصابت قرار دهید و به قتل برسانید، بلدید چه طور دقیقاْ‌ محل تشکیل جلسه احزاب کرد را هدف قرار دهید و یا چه طور قویترین و کشنده ترین مواد منفجره را در محل کار و ایاب و ذهاب آنها کار بگذارید، ولی از حفظ امنیت و جان مسافران بیگناه هواپیمای مسافری عاجزید. تازه مطمئنم اگر هواپیما متعلق به یک کشور خارجی نبود و فشار جهانی برای روشن کردن قضیه رویشان وجود نداشت، همین اندازه اعتراف نیم بند هم نمیداشتیم. شما حاکمان جمهوری اسلامی، یک بار دیگر به دنیا نشان دادید که هم بی کفایتید و هم تبهکار، هم دروغگوئید و هم فاقد صلاحیت. در مقابل فشار خارجی، خالیبند و رجزخوانید و برای مردم خودتان بیرحم و قسی القلب. این رسوائی و این جنایت بزرگ که قلب همه مردم ایران را به درد آورده است، دامن شما را رها نخواهد کرد.

منبع: 
https://www.facebook.com/Abdullah.Mohtadi/
برگرفته از: 
صفحه فیسبوک
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: