زیر ذره بین - سقوط هواپیما و رسوایی امپراطوری دروغ

نام برنامه: زیر ذره بین

موضوع برنامه: سقوط هواپیما و رسوایی امپراطوری دروغ

مجری برنامه:
استاد محمد ابراهیم کیانی - مجری کارشناس

مهمانان برنامه:
استاد عبدالفتاح خدمتی - کارشناس علوم اسلامی
یزدان شهدایی - دبیر شورای مدیریت گذار
ناخدا، دکتر محمد فارسی - از افسران عالی رتبه ارتش ایران
محمد زمانی - روزنامه نگار و جامعه شناس
دکترمهران براتی - مسئول روابط بین المللی شورای مدیریت گذار
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: