پیام از ایران : رسانه‌های خارج کشور برای چهارشنبه آمده باشند!


برای پویش عمومی و بزرگ راهپیمایی و تشییع جنازه نمادین کشته شدگان پرواز از دانشگاه تهران تا دانشگاه شریف .این کمترین حق است وقتی برای یک سردار تشییع جنازه میگیرند مردم هم بتوانند به راحتی تشییع جنازه داشته باشند

پیام زیر از ایران بدستم رسیده:

اینجا دسترسی سخت است به رسانه‌ها

لطفاً با رسانه ها صحبت کنید

برای پویش عمومی و بزرگ راهپیمایی و تشییع جنازه نمادین کشته شدگان پرواز از دانشگاه تهران تا دانشگاه شریف

این کمترین حق است وقتی برای یک سردار تشییع جنازه میگیرند مردم هم بتوانند به راحتی تشییع جنازه داشته باشند

برای روز چهارشنبه

ساعت ۱۱ صبح

روی این پویش باید مانور داد

این خبر دوستان از ایران هم اکنون فرستادند.
برای تلویزیون های که خبر پخش میکنند لطف کنید بفرستید .

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: