جان هاشم خواستار ومحمد نوري زاد در خطر است

تقاضاي كمك همسر خواستار از ازاديخواهان

همسرم اقای سیدهاشم خواستار ودوستانش ۲۰مرداد۹۸به همسرم اقای سیدهاشم خواستار ودوستانش ن نزدیک به ۶ماه است که در انفرادی زندان اطلاعات مشهد به اتفاق اقای محمد نوریزاد زندانی است الان حدود یکماه است که پرونده شان رفته دادگاه ومتاسفانه از حق ملاقات

درود برشما
همسرم اقای سیدهاشم خواستار ودوستانش ۲۰مرداد۹۸به جرم اعتراض به حکم ۱۳سال زندان و حمایت از یک جانباز دستگیر والان نزدیک به ۶ماه است که در انفرادی زندان اطلاعات مشهد به اتفاق اقای محمد نوریزاد زندانی است الان حدود یکماه است که پرونده شان رفته دادگاه ومتاسفانه از حق ملاقات هم مارامحروم کردند
باتوجه به اینکه اینها هیج خواسته ای جز ازادی وعدالت نداشته وندارند
وبا توجه به قراین موجود احساس می کنم که مسئولین کمر به حذفشان از صفحه روزگاربسته اندلذا ازهمه ازادیخواهان ایران وجهان می خواهم همانطور که همت کردند وهمسرم را که اداره اطلاعات در بیمارستان روانی ابن سینا زندانی کرده بود نجات دادند
هم اینک کمک کنند همسرم ودوستانش رااز زندان اطلاعات نجات دهند
باتشکرصدیقه مالکی فرد همسر اقای سیدهاشم خواستار

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: