خامنه ای مسئول اصلی این جنایت دردناک

ایران درآتش جوروجهل حاکمین جمهوری اسلامی می سوزد. مردمان به تنگ آمده که برای نان به خیابان می آیند با شلیک مستقیم گلوله به خاک و خون کشیده می شوند و نخبگانی که به ناچار کشور خود را ترک می گویند در شعله های انفجار هواپیما جان می بازند.

"رهبر اقلیت کوچکی که زبانی جز زور و شکنجه نمی دانند، در سوگ فرماندهی خونریز سیل اشک می بارد و جان باختن مسافرانی بیگناه را حتی نیازمند یک عذرخواهی ساده نمی بیند.
هر روز حادثه ای تازه  برخاسته از حکمرانی 40 ساله نظامی سراپا فساد، فریب و جهل، جمعی از مردم ایران را به کُشتن می دهد.
شلیک موشک به هواپیمای مسافربری که  ایران را در سوگ فرومی برد، به شیوه همیشگی فریب و نیرنگ 72 ساعت کتمان  می شود ووقتی زیر فشار جهانی از پرده برون می افتد، گناه به گردن مجری فرمان شلیک می افتد تا جانی اصلی مصون بماند و سید علی خامنه ای دستان خونینش رادر عبای ریا پنهان کند.
این جنایت هولناک علیه بشریت، نه اولی است و نه آخرین. تا "جمهوری اسلامی " بر ایران زمین حاکم است، نفرین و مرگ سرزمین باستانی ما را رها نمی کند.
در اندوه سترگ همه عزیزان از دست رفته با بستگان انها و بامردم ایران شریکیم و راه برون رفت از این روزگاران تلخ را تنها و تنها در گذر از حکومت اسلامی به نظامی مبتنی بر دمکراسی، سکولاریزم و حقوق بشر می دانیم.

اتحاد برای دمکراسی در ایران

22  دی 1398

12  ژانويه 2020

برگرفته از: 
ایمیل دریافتی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: