ادامه اعتراضات در دانشگاه‌ها؛ بی‌خبری از وضعیت بازداشت‌شدگان