همسران هاشم خواستار و محمد نوري زاد جلوی دادگاه انقلاب مشهد تحصن مي كنند


من صدیقه ماللکی فرد همسر اقای سید هاشم خواستار وخانم فاطمه ملکی همسر اقای محمد نوریزادفردا چهارشنبه ۲۵دی ماه ۹۸ ساعت ۹ صبح جلوی دادگاه انقلاب مشهد تا ازاد شدن همسرانمان که بی گناه مدت ۶ماه است که در انفرادی زندان اطلاعات مشهداسیرند تحصن می کنیم
ضمنا یادآورمی شویم از هیچیک از دوستان وهمکاران وهمشهریان انتظار نداریم که ماراهمراهی کننداز لطف ومحبت دوستان که از طریق پیام وتلفن ....ابراز کرده اند صمیمانه تشکر می کنیم


صدیقه مالکی فرد: سلام
من صدیقه ماللکی فرد همسر اقای سید هاشم خواستار وخانم فاطمه ملکی همسر اقای محمد نوریزادفردا چهارشنبه ۲۵دی ماه ۹۸ ساعت ۹ صبح جلوی دادگاه انقلاب مشهد تا ازاد شدن همسرانمان که بی گناه مدت ۶ماه است که در انفرادی زندان اطلاعات مشهداسیرند تحصن می کنیم
ضمنا یادآورمی شویم از هیچیک از دوستان وهمکاران وهمشهریان انتظار نداریم که ماراهمراهی کننداز لطف ومحبت دوستان که از طریق پیام وتلفن ....ابراز کرده اند صمیمانه تشکر می کنیم

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: