دعوت عده‌ای از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های NRW آلمان به گردهمائی در فردوگاه دوسلدورف

فراخوان تجمع در همبستگی با دانشجویان داخل کشور
در تاریخ ۱۸ ژانویه راس ساعت ۱۲ در فرودگاه دوسلدورف گرد هم جمع خواهیم شد تا ضمن اعتراض به اختناق و سرکوب انسان ایرانی توسط حکومت اسلامی ایران در خیابان‌ها و زندان‌ها، یاد قربانیان هواپیمایی اوکراینی در ترور هوایی سپاه پاسداران را گرامی بداریم.

 

فراخوان تجمع در همبستگی با دانشجویان داخل کشور:
ما معترضیم! 
 
 
ما به کلیت حکومتی که انسان را می‌کشد معترضیم. ما به تمامیت حکومتی که انسانهای ایرانی و غیر ایرانی را در خیابان و آسمان می‌کشد و در برابر اعمالش گردن‌کشی هم می‌کند معترضیم. 
ما، عده‌ای از دانشجویان ایرانی دانشگاه‌های ایالت NRW آلمان، بدون هیچ تعلق حزبی و سازمانی، در تاریخ ۱۸ ژانویه راس ساعت ۱۲ در فرودگاه دوسلدورف گرد هم جمع خواهیم شد تا ضمن اعتراض به اختناق و سرکوب انسان ایرانی توسط حکومت اسلامی ایران در خیابان‌ها و زندان‌ها، یاد قربانیان هواپیمایی اوکراینی در ترور هوایی سپاه پاسداران را گرامی بداریم.
 
۱- برگزاری تجمع از طرف عده‌ای از دانشجویان ایرانی است که به هیچ سازمان و حزبی تعلق و نزدیکی ندارند. از همراه داشتن تصاویر رهبران جریانات و احزاب سیاسی مختلف اکیداً خودداری بفرمایید. 
۲- با توجه به برگزاری تجمع در سالن فرودگاه دوسلدورف و همینطور نظر به عدم وابستگی حزبی و سازمانی و جریانی برگزار کنندگان، انتخاب شعارها با برگزارکنندگان بوده و لطفا از دادن شعارهایی که با گروه برگزارکننده هماهنگ نشده است، خودداری بفرمایید.
۳- تمام افراد شرکت کننده در تجمع، دلایل برگزاری تجمع و مسافرینی که شاهد تجمع خواهند بود، مورد احترام برگزارکنندگان می باشند و با کسانی که تعمدا قصد برهم زدن نظم تجمع را داشته باشند طبق قوانین پلیس ایالتی آلمان که مسئول امنیت تجمع است رفتار خواهد شد. 
۴- انتخاب محل سالن فرودگاه دوسلدورف به عنوان محل تجمع اعتراضی، به علت شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی است. 
توضیحات: 
۱- برگزاری تجمع از طرف عده‌ای از دانشجویان ایرانی است که به هیچ سازمان و حزبی تعلق و نزدیکی ندارند. از همراه داشتن تصاویر رهبران جریانات و احزاب سیاسی مختلف اکیداً خودداری بفرمایید. 
۲- با توجه به برگزاری تجمع در سالن فرودگاه دوسلدورف و همینطور نظر به عدم وابستگی حزبی و سازمانی و جریانی برگزار کنندگان، انتخاب شعارها با برگزارکنندگان بوده و لطفا از دادن شعارهایی که با گروه برگزارکننده هماهنگ نشده است، خودداری بفرمایید.
۳- تمام افراد شرکت کننده در تجمع، دلایل برگزاری تجمع و مسافرینی که شاهد تجمع خواهند بود، مورد احترام برگزارکنندگان می باشند و با کسانی که تعمدا قصد برهم زدن نظم تجمع را داشته باشند طبق قوانین پلیس ایالتی آلمان که مسئول امنیت تجمع است رفتار خواهد شد. 
۴- انتخاب محل سالن فرودگاه دوسلدورف به عنوان محل تجمع اعتراضی، به علت شلیک موشک توسط سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی است.
منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: