نیروهای امنیتی با گلوله‌های ساچمه‌ای معترضان را هدف قرار داده‌اند