چرا شاه رفت؟

شاه در پاسخ به سفير آمريكا، که به او گفت باید از ایران برود، دست‌هايش را به سوی سفیر دراز كرد و گفت: « بسيار خوب، اما به كجا بروم؟»

 

محمدرضا شاه در ۲۶ دی ۱۳۵۷ برای همیشه از ایران رفت.

چند روز پیش از آن، ویلیام سولیوان، سفیر آمریکا در ایران، با شاه دیدار می کند و به او می گوید باید از ایران برود:

{در اواخر دسامبر سولیوان برای انجام مأموریتی به کاخ رفت ....می‌بایست به رئیس کشوری که نزد او اعزام شده بود، بگوید که باید کشورش را ترک نماید....شاه با دقت و آرامش به سخنان سفير آمريكا گوش داد و سپس رو به او نمود و كم و بيش التماس كنان دست‌هايش را به سوي او دراز كرد و گفت: « بسيار خوب اما به كجا بروم؟» ....پس از اينكه سوليوان كاخ را ترك كرد شاه با ايرانياني كه به ديدارش آمده بودند به گفتگو پرداخت. با حيرت به آنان اظهار داشت«آيا مي‌دانيد سوليوان به من چه گفت؟ می گفت بايد كشور را ترك كنم.» امير اصلان افشار رئيس كل تشريفات بعدها گفت«او نمی خواست برود. من اين را می دانم. من نزديكترين شخص به او بودم. بيست و چهار ساعت شبانه روز را با او می گذراندم و هر لحظه مرا احضار می كرد»....سوليوان پيشنهاد كرد شاه از طريق يك پايگاه هوايی گمنام ....وارد آمريكا شود و بهتر آن است كه ورود او شبانه صورت بگیرد}.

از کتاب «آخرین سفر شاه»، از: ویلیام شوکراس

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/10874
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: