بررسی پیامدهای روانی وقایع ناگوار

گفتگو در مورد تاثیرات روانی اتفاقات ناگوار #کشتار۶۷ #جنبش۸۸ #دی۹۶ #آبان۹۸ فاجعه #هواپیمای_اوکراینی #سوگ #تروما #افسردگی #PTSD #معضل_اتحاد_در_اپوزیسیون #خانواده_جانباختگان #زندانیان_سیاسی #درماندگی_آموخته #مبارزه_سیاسی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: