اوضاع سیاسی. ایران. در گفت و گو با سیامک نادری

سیامک نادری فعال سیاسی در این گفت و گو ابتدا در باره کنفرانس داووس و سپس خاطرات و مشاهدات خود از زندان گو دهشت کرج در ارتباط با حمید عباسی که اینک در بازداشت پلیس سوید است -را شرح داد وی همچنین در باره سلیبریتی ها ، سقوط هواپیمای مسافربری و در پایان راجع به اتحاد و موضوع رهبری داخل وی یا خارج از کشور و.... نظراتش را بیان داشت:
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: