احمد پورمندی ":جبهه نجات ملی " و رابطه آن با پهلوی خواهان و اصلاح طلبان

گفت وگو کیانوش توکلی با احمد پورمندی
به همان اندازه که دوگانه "جمهوری- دموکراسی" کاذب است، دوگانه " جبهه جمهوری و جبهه نجات ملی"، در مختصات فعلی کشور می تواند مطرح و کار گشا باشد. اگر همه نیرو های جمهوریخواه در جبهه ای واحد گرد هم آیند، بدون تردید یکی از آلترناتیو های آینده کشور خواهند بود، اما این جبهه به تنهایی از پس کار سترک عبور از جمهوری اسلامی و رهانیدن کشور از بحران ویرانگر کنونی به آسانی بر نخواهد آمد و برای این کار اتحاد فراگیر تری لازم است که بتواند اعتماد ملی را جلب کند و کار ملی ر

به همان اندازه که دوگانه "جمهوری- دموکراسی"کاذب است، دوگانه " جبهه جمهوری و جبهه نجات ملی"، در مختصات فعلی کشور می تواند مطرح و کار گشا باشد. اگر همه نیرو های جمهوریخواه در جبهه ای واحد گرد هم آیند، بدون تردید یکی از آلترناتیو های آینده کشور خواهند بود، اما این جبهه به تنهایی از پس کار سترک عبور از جمهوری اسلامی و رهانیدن کشور از بحران ویرانگر کنونی به آسانی بر نخواهد آمد و برای این کار اتحاد فراگیر تری لازم است که بتواند اعتماد ملی را جلب کند و کار ملی را به فرجام برساند. این کار ملی ، ایجاد شرایط برای رقابت آزادانه و برگزاری انتخابات آزاد مجلس موسسان است. لزومی ندارند که تشکل ها و افراد عضو جبهه نجات، روی شکل نظام آینده، اینکه این نظام جمهوری عرفی، جمهوری فدرال،  احیای نظام سابق ، جمهوری اسلامی یا جمهوری دموکراتیک اسلامی باشد ونیز ساختار های سیاسی و اقتصادی ایران فردا و هیچ زمینه دیگری توافق و تفاهم داشته باشند، اما مهم است که راهکار گذار به فضای رقابتی کاملا روشن و مورد توافق باشد. به باور من در حوزه داخلی یک راهکار مبتنی بر " شلاق و شیرنی" می تواند ثمر بخش باشد. بخش شیرنی آن می تواند این طرح چهارماده ای باشد که استخوانبندی اصلی آن را جبهه ملی ایران تدوین کرده است: 

- آزادی همه زندانیان و محصوران  سیاسی
- لغو سانسور و تامین آزادی بیان
- فعالیت سیاسی آزادانه تشکل های مدنی، احزاب و شخصیت‌های سیاسی

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: