محکومیت پیرمرد ۷۲ساله معترض به شلیک موشک به هواپیمای اوکراینی به ۲ سال زندان