شصتمین سال تاسیس« کانون علوم اداری ایران »

در سال 1332 براساس ضرورتهای اجتناب نا پذیر برای اداره امور کشور که مورد اهتمام همه جانبه دولت ملی بود و متعاقب ان فارغ از رخ دادهای تاسف بار سیاسی ، تشکیل «موسسه علوم اداری » در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارای الویت تشخیص داده شد .

 در آستانه شصتمین سال تاسیس  «کانون علوم اداری ایران »   

 اشاره  :   اولین باردر سال1301قانونی مشتمل بر 5فصل و74 ماده شامل9 رتبه اداری برای کارکنانی که وارد دستگاه دولت میشد ند تهیه و به تصویب ارکان تقنینی  کشور رسید ومقرر شد که رتبه بندی ها بر اساس تحصیلات ، تجربه ، توان و قابلیتهای شخصی سامان  گیرد و ارتقائ شغلی   بر اساس  ضوابط و آئین شایسته سالاری  انجام شود.

 با توجه به ضعف  حاکم بر ارکان حا کمیت کشور و مشکلات عدیده از جمله فقدان کارشناسان واقف به موازین اداری و مدیرینی کشور و مشکلات اجرائی  ، تصویب ائین نامه ها ی این قانون تا سال 25 13بطول انجامیدو......

در سال 1332 براساس ضرورتهای اجتناب نا پذیر برای اداره امور کشور که مورد اهتمام همه جانبه  دولت ملی بود و متعاقب ان فارغ از رخ دادهای تاسف بار سیاسی ، تشکیل «موسسه علوم اداری » در دانشکده حقوق دانشگاه تهران دارای الویت تشخیص داده شد .

موسسه جهت کار آیی بیشتر و آگاهی از  سیستم های اداری در کشور های پیشرفته تعدادی از فارغ التحصیلان ممتاز خود  ر ا عازم اروپا و امریکا نمود تا در بازگشت آموخته های خود را محمل تغییر و تحول در اداره امور کشور نمایندو تدوین ضوابط مربوط به « ثبات در خدمات کشوری، طبقه بندی مشاغل و اصلاح امور دستگاههای اداری » را مطالعه ، بررسی و پیشنهاد نمایند .

با بازگشت هیات و به دنبال مطالعات  انجام شده « اداره کل طبقه بندی مشاغل »در وزارت دارائی تشکیل  و این اداره کل در سال1336 جهت اشراف همه جانبه به ارکان اداری کشور به نخست وزیری منتقل و در سال37به «سازمان خدمات کشوری »تغییر نام داد و.....

اما بعد : همزمان تعدادی از کارشناسان بازگشته  گروه اعزامی بوسیله « موسسه علوم اداری » با توجه به ضرورت  در صدد  تاسیس «کانون علوم اداری ایران » برآمده  و  با هیات مدیره و اعضائی مرکب از آقایان ( با حذف عناوین وبدون رعایت حق تقدم ):   محمد علی احمدی ، فضل اله اکبری ،  موسی درودی ، امین عالیمرد ،  علی محمد اقتداری ، ...نیازمند ،  مصطفی نبوی ،  سیف اله وحید نیا ،عبدالحسین سالور ،حسین راضی ،محمد رکن الدین ذوالنصر، هوشنگ پژوه افسر ، ابوالحسن نقابت ، جلال الدین اعتمادی ،... اخلاقی ، احمد آرام ، حشمت اله امیری هم چنین  استاد بزرگوار  که هم اکنون نیزمفتخر به حضورشان هستیم «  منوچهر موتمنی طبا طبائی » که عموما مدرسین این رشته بودند  تشکیل گردید

 بتدریج اقایان :احمد صرفی ، محمد طایفی ، هادی عسگری ، ایرج نخستین آصف ،محمد نجفیان ، ابوالفضل صفائی ،منوچهر امیر شاهی ،عطاء اله صدیقیان ، محمد کسرائی ،داود مصحفی ، ابراهیم شاکری ، بابک کاظمی ، رضا خاکی ، ضیاءمصباح و....که عموما فارغ التحصیلان رشته علوم اداری و یا شاغل در « سازمان امور اداری و استخدامی کشور » بودند به این پیشکسوتان ملحق گردیدند .

این کانون فصل نامه که گاهی ماهانه منتشر می شد  به نام :«فنون اداری یا هنر مدیریت –art of management »  تا شهریور سال 57 در 60 شماره تقدیم علاقه مندان نمود  .

 نشست های کانون از آغاز تا کنون ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه عزیزان در گذشته ،با همت دوستان حاضر«تقریبا بلا وقفه » با همه حواشی ، ماهانه  ادامه دارد و در آغاز در سالن هواپیمائی ملی ( فرودگاه مهر آباد )سپس «هتل هما » و بعد از سال 58 با چند ماهی وقفه بشکل فعلی تداوم دارد .

جلسات بیشتر به منظور دیدار و تبادل افکار  با نگاهی کلان به شرایط روز جامعه ، امکانات و مقدورات از یکطرف :

* وضعف  و آفات در مدیریت خرد و کلان کشور برگزارو با حضور صاحبنظران و مفسرین سیاسی ، اجتماعی و فر هنگی « بعنوان مهمان » به بررسی همه جانبه نظام سیاسی حاکم بعنوان مدیریت کلان کشور که در درون آن سیستم های  مدیریتی و اداری قرار دارد، در راستای سیاستهای کلی برای برون برد میهنمان  از معضلات ،اهتمام میورزند .

*چگونگی جایگزینی رابطه بجای ضابطه که موجب  تقلیل وافت جایگاه وشان کارشناسی  در کشور شده  بویژه هجوم بی مهابای ایدئولوژی و القاء خط مشی کلی نظام دایر بر  "متعهد بجای متخصص" که آفت شایسته سالاری در نظام اداری کشور بعد از انقلاب شد و با آموزه های دینی هم خوانش ندارد و رفع ان را در رسالت خود میبینند .

*بررسی چالشها وبحرانهای عدیده کشور،نبود پاسخگویی بلحاظ عدم وجود اصل برابری مسئولیت و اختیار، بررسی فساد اداری که منحصر به ارتشاء و اختلاس نیست ...

 *هر گونه تصمیمات غیر علمی و خود سرانه مبتنی بر خواست ایدئولوژیک وصرف منابع  کشور درغیر چارچوب منافع ملی ،که  از وجاهت قانونی و شرعی و اخلاقی برخوردار نیست

* ناهنجاریهای ساختاری وبحران نا کار آمدی عملکردهاومسائل اقتصادی از جمله نبودرشد اقتصاد ملی و تولید ناخالص داخلی ،تورم همراه با رکود و بیکاری ، حاشیه نشینی  وبسیاری مسائل دیگر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرا گرفته و تا حدودی نتیحه این بررسی ها در معرض آفکار عمومی جامعه قرار گرفته میگیرد .

**با این امید که  کانون کماکان در  قرن بیست ویکم که دنیای دانش کاران است بتواند :

بقول «پیتر دراکر »(1909-2005 ) نظریه پرداز بزرگ مدیریت ( اطریشی )که میگوید :

در طول تاریخ تغییراتی دگر کون ساز رخ میدهد که همه چیز را همراه خود تغییر میدهد ،جهان بینی ها، ارزشهای بنیادین، ساختار های اجتماعی ،سیاسی و نها دهای اساسی دگرگون خواهند شد .... بنابراین خود را به روز نگه دارید .

-او معتقد است که پنجاه سال دیگر  جهان جدیدی بوجود می آید  که افراد آن حتی نمیتوانند تصور کنند که پدران  آنها در چه دنیایی زندگی میکردند.

*روزگار اداره کردن امور چه در سطح کلان اداره کشور و چه در سطح بنگاهها و سازمانهای کشوری  ، بخش عمومی و خصوصی به سیاق کذشته نه ممکن و نه میسور .

*سازمان به مدیری نیاز دارد که بتواند بیندیشد، آنهم نه اندیشیدن عادی ( آنچنانکه در حل مسائل روزانه در گیر میشویم)، بلکه اندیشید نی خلاق، پویا، شفاف و سازنده که بتواند دنیا ،جامعه ، سازمان و بنگاه را به فراخور تحولات و تغییرات پیوسته ، آنها اداره کند

*چگونه از دانش وتجربیات دیگران در اداره امور ، کار و کسب خود بهره بگیرد

***مدیران آینده باید به چند مورد اثر گذاربشرح زیر  توجه بایسته داشته و مبنای استراتژی راهبردی خود قرار دهند:

1-       مهارت حل مسئله: شامل شناسایی ، ساختن تصویری واقعی از آن، پیدا کردن راه حل مناسب ،تصمیم گیری، پیاده سازی و مانیتور کردن فید بکها.

2-       خلاقیت و نو آوری: توانایی دید ودرک جهان به روشی جدید برای  پیدا کردن الگوهای مخفی و نا دیده شده، با توجه به این مهم که : خلاقیت و نو آوری دو روند دارد« تفکر و تولید » اگر ایده و تفکررا نتوان عملی کرد میتوان گفت خلاقیتی وجود ندارد

3- تفکر انتقادی: قدرت بیان شفاف نظرات خود بدون هیچ پرده پوشی و توجه متواضغانه به عقاید و نظرات دیگران ، بدون هیج جزمیت وپافشاری مبتنی بر خود بینی وخود شیفتگی

4-مدیریت افراد: توجه و عنایت به افراد ، کارکنان واحترام به عقاید و نظرات آنها ،در صورت لزوم ایجاد مراکز آموزش حین خدمت برای ارتقاء سطح تخصص ، دانش  و انگیزه مند کردن آنها برای اجرای بهتر

5- روحیه متعالی : نسبت به پیشرفت کارها  ،رعایت عدالت و انصاف همه جانبه در همه  امور مدیریتی ورعایت دقیق ضابطه مند کردن روشها  ، اجتناب از هر نوع روابط واز همه مهمتر رعایت اصل مترقی  شایسته سالاری

6-مهارت تصمم گیری و قضاوت: مهارت در انتخاب و گزینه تصمیم بهینه از طریق روشهای علمی ، کارشناسی و مشاورت با صاحبنظران خبره وقضاوت در امور بدون حب و بغض صرفا براساس منطق ، منافع و مصالح سازمان

7- توانایی کنترل احساسات : برای حفظ روابط فردی و گروهی ، مهارت هماهنگ شدن

8-انعطاف پذیری شناختی: توانایی لازم برای سوئیچ بین تفکر در دو یاچند موضوع یا مفهوم متفاوت بطور هم زمان با در نظر گرفتن جنبه های مختلف فکری

با این امید که «کانون علوم اداری ایران » نقش سازنده و پر باری در راستای خدمت به این کهن دیار جاوید داشته باشد      با ادب فراوان «ضیاءمصباح » دبیر کانون علوم اداری ایران 

منبع: 
سوابق موجود
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: