مرگ قاسم سلیمانی به سود رهبر آینده جمهوری اسلامی است