نخستین کنفرانس کیمیا علیزاده در آلمان؛ پاسخ به پیام‌های رهبر