صدیقه مالکی فرد از ملاقات با هاشم خواستار می گوید

امروز یکشنبه 6بهمن1398ساعت16به اتفاق فرزندانم باهمسرم آقای سیدهاشم خواستار (زندانی زندان اطلاعات مشهد ﴾ درمحل سالن احضار وارشاد اطلاعات مشهد ملاقات کردیم.
بعد از سلام واحوالپرسی وابلاغ سلام دوستان وهمکاران فرهنگی ایشان متقابلا خدمت همه دوستان وهمکاران سلام رساندند.
از برگزاری جلسه دادگاه از ایشان پرسیدم (روز۲۸دیماه جلسه دادگاه ایشان واقای محمد نوریزاد درشعبه ۴دادگاه انقلاب مشهد بصورت غیر علنی برگزار شده بود)

ص مالکی فرد:
امروز یکشنبه 6بهمن1398ساعت16به اتفاق فرزندانم باهمسرم آقای سیدهاشم خواستار (زندانی زندان اطلاعات مشهد ﴾ درمحل سالن احضار وارشاد اطلاعات مشهد ملاقات کردیم.
بعد از سلام واحوالپرسی وابلاغ سلام دوستان وهمکاران فرهنگی ایشان متقابلا خدمت همه دوستان وهمکاران سلام رساندند.
از برگزاری جلسه دادگاه از ایشان پرسیدم (روز۲۸دیماه جلسه دادگاه ایشان واقای محمد نوریزاد درشعبه ۴دادگاه انقلاب مشهد بصورت غیر علنی برگزار شده بود) خلاصه ای از گفته های ایشان در دادگاه که به خاطرم مانده جهت اطلاع دوستان وهمکاران عرض می کنم.
ایشان دردادگاه گفته اند.
من گالیله ایرانم شما گالیله ایران را محاکمه می کنید.
شما سیدهاشم خواستاررامحاکمه نمی کنید شما آزادی رامحاکمه می کنید.
تمام کشورها درسایه آزادی ودموکراسی پبشرفت می کنند.ما دراین سیصدسال چون آزادی و دموکراسی نداشتیم هیچ پیشرفتی نکردیم.
قاضی دادگاه گفت آیاازدادگاه تقاضای تخفیف دارید؟
گفتم یک سر سوزن تخفیف نمی خواهم ولی اگر یک موردازمصاحبه ها ومقاله هایم راتوانستید درمحیط دانشگاهی وعلمی ردکنید قول می دهم که سکوت کنم.
آقای قاضی قدرت ازقلبهای مردم بیرون می آیدنه ازلوله تفنگ.
به دلیل درخواست همکاران فرهنگی ازایشان مبنی بر اینکه دفاع ار خودتان رابه وکیل واگذارکنید ایشان اطاعت امر دوستان کردند ودفاع را به وکلابشان آقای اقاسی وآقای مکی واگذار کردند.

ازوضعیت ایشان دراداره اطلاعات پرسیدم گفتندمدتهاست که ما دراینجا آفتاب را ندیده ایم از حداقل امکانات مثل تلویزیون روزنامه مجله کاغذ قلم تلفن و......محرومیم.
ا یشان از علت فاصله های طولانی ملاقات پرسیدند گفتم متاسفانه از روزیکه پرونده شماازدادسرا به دادگاه آمده گرفتن ملاقات خیلی سخت شده وبرای دادن ملاقات هیچ برنامه ای ندارند
ایشان گفتند وقتی دیدم فاصله ملاقاتها طولانی شده حدس می زدم که دردادن ملاقات شمارااذیت می کنند.لذا برای اینکه شما نگران نشویدایندفعه برای ملاقات آمدم ولی اگر درمورد ملاقات هفته ای وتلفن زدن هر روزه به قانون خودشان عمل نکنندوبخواهند شما را اذیت کنند دست به نافرمانی مدنی درزندان می زنم . چون دوست ندارم ملاقات وعمل به قانون را از انها گدایی کنید .....ساعت ۴:۳۰دقیقه وقت ملاقات تمام شد ایشان را بردند زندان اطلاعات ماهم برگشتیم به خانه

صدیقه مالکی فرد ۶بهمن ۹۸

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: