یاشار سلطانی، سند زدوبندهای «املاک نجومی» درخصوص معصومه آباد را منتشر کرد