جشن سده بر همه ایرانیان جهان خجسته باد

ویدئو
جشن سده، آیین کهن ایرانی: امروز، ۱۰ بهمن ماه/
آیین باستانی سده، بر پایه ی آثار کهن ایرانی، از جمله شاهنامه ی فردوسی، به رویدادی افسانه وار باز می گردد، که به آشکار شدن راز پیدایش آتش برای انسان انجامید و آن پرتاب سنگ به سوی ماری مهاجم از سوی هوشنگ شاه بود.

 

هرآنکس که شهنامه خوانی کند
چه مرد و چه زن، پهلوانی کند

* * * *

شاهنامه ی فردوسی: جشن سده

یکی روز شاه جهان سوی کوه
گذر کرد با چند کس همگروه

پدید آمد از دور چیزی دراز
سیه رنگ و تیره‌تن و تیزتاز

دوچشم از بر سر چو دو چشمه خون
ز دود دهانش جهان تیره‌گون

نگه کرد هوشنگ باهوش و سنگ
گرفتش یکی سنگ و شد تیزچنگ

به زور کیانی رهانید دست
جهانسوز مار از جهانجوی جست

برآمد به سنگ گران سنگ خرد
همان و همین سنگ بشکست گرد

فروغی پدید آمد از هر دو سنگ
دل سنگ گشت از فروغ آذرنگ

نشد مار کشته ولیکن ز راز
ازین طبع سنگ آتش آمد فراز

جهاندار پیش جهان آفرین
نیایش همی کرد و خواند آفرین

که او را فروغی چنین هدیه داد
همین آتش آنگاه قبله نهاد

بگفتا فروغی است این ایزدی
پرستید باید اگر بخردی

شب آمد برافروخت آتش چو کوه
همان شاه در گرد او با گروه

یکی جشن کرد آن شب و باده خورد
سده نام آن جشن فرخنده کرد

ز هوشنگ ماند این سده یادگار
بسی باد چون او دگر شهریار

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/11020
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: