در باره دستگيري هاي دانمارك ،چگونه انتخابات را بطور اكتيو و مبتكراته تحريم كنيم؟

در باره دستگيري هاي دانمارك ،چگونه انتخابات را تحريم بطور اكتيو و مبتكراته تحريم كنيم؟
در گفت و گو كيانوش توكلي با فرزين بستجاني
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: