رفتن به محتوای اصلی

در" انتخابات" شرکت نکنیم نه به "انتخابات" ، نه به جمهوری اسلامی
09.02.2020 - 20:42

در" انتخابات" شرکت نکنیم

 

نه به "انتخابات" ، نه به جمهوری اسلامی

 

 

دوم اسفند ماه یک بار دیگر نمایش انتخابات " دربحرانیترین شرایط کشور برگزار خواهد شد. تحریم این معرکه تکراری و مشروعیت زدائی از جمهوری اسلامی در شرایط کنونی بعنوان یک وظیفه ملی و انسانی اهمیت ویژهای دارد. خامنه ای رهبر خودکامه حکومت ولایت فقیه و مسئول مستقیم تمام فجایع و نابسامانیها که از عدم شرکت مردم در"انتخابات" آینده به وحشت افتاده است می گوید :"مصیبت آن روزی است که مردم پشت کنند به صندوق رأی"، و ما مردم ایران که از ظلم وجور 41 ساله حکومت اسلامی به ستوه آمدیدهایم میتوانیم دریک نافرمانی مدنی و ملی این مصیبت را نصیب خامنهای و حکومت ستمگرش کنیم و فروپاشی جمهوری اسلامی را تسریع نمائیم.

هموطنان عزیز!

شیرازه نظم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و محیط زیستی کشوراز هم گسیختهاست. تنها در یک سال و نیم گذشته بر اثر فقر، گرانی، بیکاری، اختلاس، بیخانمانی و فساد گسترده، جمعیت سی میلیونی زیر خط فقر نزدیک به دو برابر شدهاست. عامل این فروپاشی همه جانبه آنطورکه سران حکومت تبلیغ میکنند، تنها تحریمهای گسترده نیستند، بلکه فساد گسترده و مدیریت ناکارآمدیاست که چهاردهه بر ایران سایه افکنده و کشور ما را بهعنوان کانون تنش زائی و شیعه گستری در منطقه و جهان منزوی ساختهاست. پیامدهای سیاست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی موجب گسترش نارضایتیها ی مردم ایران بهویژه در دو سال اخیر بودهاست، مبارزات مدنی و به دورازخشونتی که هر بار بهوحشیانهترین شکل سرکوب شدهاست. در دو خیزش بزرگ دیماه 96 و آبانماه 98 که جمهوری اسلامی صدها تن از جوانان وطن را به خاک و خون کشید و هزاران نفر را زندانی و شکنجه کرد، مردم ایران مخالفت خود را با تمامیت حاکمیت اسلامی و همه جناحهای آن فریاد زدند و خواهان گذار از این حکومت به حکومتی برآمده از یک همه پرسی و انتخابات آزاد با قانون اساسی مبتی براعلامیه جهانی حقوق بشر شدند. اینک می باید درادامه آن دو خیزش بزرگ و با شرکت نکردن در"انتخابات " به دنیا نشان دهیم خامنهای و سران جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیستند.

هموطنان ستمدیده!

در" انتخابات " فرمایشی و مهندسی شده که نوعی " انتصابات" است و ذرهای آزادی و سلامت انتخابات در آن رعایت نمیشود شرکت نکنیم و به حکومتی که مسئول تمام بدبختیهای امروز ما است مشروعیت و وجاهت قانونی ندهیم. نمایشی که از سوی چهار قدرتِ اساسیِ جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه، سپاه پاسداران، شورای نگهبان و روحانیت مهندسی شده را تحریم کنیم و این تحریم را مقدمه ای سازیم برای گذر از این حکومت نکبت بار. در"انتخابات" پیش رو خامنهای و سران جمهوری اسلامی بار دیگر برای فریب مردم، وقیحانه از حربه دروغ و تقیه و خدعه استفاده میکنند تا بخشی از مردم میهنمان را از ویژگیها و خصائل " شهروندی" و مسئولیت پذیری دورکنند و به پای صندوقهای رای بکشانند.

هموطنان عزیز!

شرکت در انتخابات اسفند ماه بهویژه درشرایط کنونی که جنایت های این رژیم در عرصه بین المللی و داخلی بیش از هرزمان دیگر نمایان و افشا شدهاست میتواند به منزلة حمایت از ساختار ناکارآمد این حکومت و ادامه سیاست های ضد ملیاش محسوب و تبلیغ شود. شرکت در این انتخابات به معنی صحه گذاشتن بر ادامه فقر، بیکاری، اختلاس، اعتیاد، فحشا و مشروعیت دادن به نابسامانیها و فساد حاکم، تأیید سیاستهای ماجراجویانه و مالیخولیائی سران حکومت اسلامی در خاورمیانه و جهان و انزوای کشور و مردم ایران درجامعه جهانی است

هموطنان عزیز!

 

ما امضا کنندگان این فراخوان از همه دعوت میکنیم که با هم و در تداوم خیزشهای دیماه 96 و آبانماه 98 و استمرار اعتراضها و اعتصابهائی که پیوسته در گوشه و کنار ایران شاهد آن هستیم، روز انتخابات را به روز خواست آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر که آزادی اندیشه و بیان، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی تشکلهای سیاسی، مدنی و صنفی بخشی از آن را تشکیل میدهد، بَدَل کنیم. برای رهایی از سرطان حکومت اسلامی راهی جز اتحاد و همبستگی ملی ایرانیان، و سازماندهی خیزشهای مدنی و اجتماعی وجود ندارد. با شرکت نکردن و تحریم"انتخابات" در یک نافرمانی ملی و سراسری، به وظیفه شهروندی خود عمل کرده و قدرت اتحاد و همبستگی مردم ایران را نشان دهیم.

***

شهرام آذر( سندی)، نعمت آزرم، کمال آذری، سیروس آموزگار، کوروش آریانپور، شایان آریا، آسیه آغاجاری، ترانه آب روش، مهدی آقا زمانی، نازنین افشین جم، منصور اسانلو، حسین افصحی، مهدی استعدادی شاد، ایرج اشراقی، حسن اعتمادی، نسرین الماسی، فرید آریانپور، سارا ابوالحسنی، جمشید اسدی، مهین ارجمند، ایرج اروجی، حمید اکبری، بهرام اصلانی، سعید امیدی، حسن افروغی، جلال ایجادی، مينو الوندي، شهنازاسفندیاری، اصغر اکبرنیا، امیراسفندیاری، داود احمدلو، جعفرآزرمگين، مریم اعتمادی، شادی اخوان، شرین اسفندارمذ، میلاد اربابی، حمید افتخاری، اردوان ارشاد، نیره انصاری، شهنازاحمدی، پوران ابراهیمی، رضا انصاری، افشین افشین جم، مسعود امینی، کی اسماعیل پور، محمد رضا آذرپاد، میترا اسکینی، فریدون احمدی، منیژه اسدی، تاج ملوک احمدی، زهره ارشادی، شاهپور احمدی، پریسا اعظمی، اسکندر اسکندری، بهمن اسدی، عباس ایلالی، ناهید امیری، بهروزبیات، خسرو بختیاری، مهرنوش بهاری، فرزین بوستَجانی، ارژنگ برهان، محمود بدری، سعید بهبهانی، آزیتا برومند، فرامرز بهار، میکائیل بهار، وحید بدیعی، امیر بیگلر، بهرام بهرامیان، مهرداد بران، محمد بهبودی، علی بندرگرد، بهروزبیات، علی بهنام، عباس بندرگرد، یدالله بَلدی، رضا باقری، بابک بازرگان، هاشم بردبار، مینو باباخانی، پروین بهارلوئی، نینا باقری، رویا بازرگانی، شهریار بخشی، فریده بزرگ نیا، داود بهاری، دنا باقری، علی بهارلوئی، داریوش بیدار، خسرو بیت الهی، هایده توکلی، محمد ترابی، جواد توتونچی، فواد پاشائی، احسان پورولی، سعید پورعبدالله، حسن پویا، فریده پورعبدالله، ناصرپُل، رضا پیرزاده، مینا پرکار، آوا پورجوادی، عسل پهلوان، خجسته ثابتیان، میهن جزنی، پری جوانمرد، محمد جرجانی، احمد جواهریان، رضا جعفری، کوروش جفرودی، سعید چوبک، بهرام چوبینه، سهراب چمن آرا، احمد چیت ساز، احسان حقیقی نژاد، ناهید حسینی، محمد حق شناس، مهرداد حسینی، محمد رضا حیدری، مرتضی حقیقی، محسن حیدری، مهدی حاذق اعظم، علی حجت، پرویز حدادی زاده، مجید حیدرزاده، بهرام حامد، مجید حسینی، مراد خورشیدی، اسفندیارخلف، امیر خدیر، رحیم خدادادی، هادی خوش طبع، دریا خدیر، عبدالعلی خوانساری، سودابه خلیلی، آرتا دهقان پور، مهرداد درویش پور، حسین دولت آبادی، منوچهر دوستی، عبدالستار دوشوکی، داریوش دارا، فرخ دیلمی، پرویز دستمالچی، حسین دریانی، بهاره دینی، مجید دهبان، ملیحه داودی، مهدی ذوالفقاری، ژاله رستا، هایده روش، خدابخش رئیسی، محمد رضا روحاني، حمید رضا رحیمی، ناصررحمانی نژاد، علی رستانی، رضا رازی، فریماه رضوی، علی راجی، سهیل رسولی، بهرام رستا، آرش رازی، کامبیز رستمیان، سهیل ثابت راسخ، منوچهر رزم آرا، عباس رحمانیان، هما ریاحی، مجید زنجانی، محمد زمانی، نادر زاهدی، حسن زرهی، مهدی زمانی، مهرداد سید عسگری، عباس سبحانی، فریده سپیدار، عبدی سردا، سپهر ساجدی آبکناری، کبری سلیمی، غلامرضا سجودی، مرتضی سامی، مهوش سپاسی، ف.م. سخن، پروانه سپهر، اکبر سیف، فریدون سهامی، علی اصغر سلیمی، حمید سلطانی، سهیلا ستاری، بهروز ستوده، مهران سپهری، ماشاء الله سلیمی، مکرم ستاری، ملودی ستاری، الاهه شکرائی، سیاوش شاملو، قاسم شکرائی، رضا شایان، مریم شکری، ناهید شجاعی، محمد حسین شکرالهی، علی شکوهی، پروانه شکرائی، عباس شهیدنیا، رضا شیرزاد، ایرج شکریان، شاپرک شجری زاده، کاظم شکریان، ناصرشاهین پر، سیما صالحی، امیر صدری، فریبرز صارمی، فرهاد صوفی، فرح صنیعی فر، فریبرز صدری، فرید صالح، بهزاد صمیمی، پرویز ضرغامی، راحله طارانی، حسن طالبی، مهران عباسیان، ابراهیم علیپور، مهرداد عباسی، بهروزعارف، کبری عظیمی، پری عسگری، محمد عظیمی، اصغرعابدی، سیاوش عبقری، محمود عاشوری، رضا علوی، شهلا عبقری، حمید غضنفری، سیناغیور، جمال فرجی، فرزاد فراهانی، کیان فرجی، علی اصغر فرداد، عارفه فرهادی، علی فاضل، رضا فرنژاد، مهری ناز فاتح، حسین فرجی، فریدون فرح اندوز، رضا فرد، منصور فرهنگ، فریبرز فرشیم، بابک قطبی، روژان فیض، بهزاد کشاورزی، فریدون کابلی، ایران کریمی، مهناز کریمی، باقر کریمی، کورش فرزین، شهلا فاطمی، حمید قهرمانی، حسین قلی پور، نیلوفر قریشی، مهوش قائمی، فروغ کریمی، کامبیزقائم مقام، محبوبه قاضی، افسانه مولوی، اخترقاسمی، کیوان کابلی، كريم قصيم، سام قندچی، بیژن کشاورز، منیژه کیوان، فریده کوکبی، ناصر کاخساز، اکبر کریمیان، علا کشاورز، ارژنگ کلبعلی، حمید کوثری، نرگس کرمانشاهی، مهربد کنعانی، بیژن کوشکار، امیرکیانی، سولماز کریم پور، حسن کیانزاد، کامران کوشان، علی کریم زاده، حمید گل بابایی، علی گوشه، نازیلا گلستان، مهدیه گلرو، کوروش گلنام، جهانگیرلقایی، امیرممتاز، کاظم مصلی نژاد، اسفندیار منفرد زاده، زرین محی الدین، پرویز مختاری، علی میرفطروس، یلدا مشعوف، علیرضا میبُدی، جواد محمودی، حسن ماسالی، مریم موسوی، داریوش مجلسی، اکبر محبتی، پریوش محله، منصورمؤیدی، منوچهرمقصود نیا، انیس معین، مرتضی ملک محمدی، سیروس ملکوتی، احمد مشعوف، سارا مهدیانی، امیرمعیری، افسانه مهاجر، نیما مشعوف، اکبر معارفی، انوشه مشعوف، ملک مظفری، جواد

منشی زاده، رضا مریدی، مری مگناتن، رضا ملک، لیلی مشعوف، بیژن مهر، مازیار محجوبی، فرشته مولوی، جهان مهر بخش، فرشته مالکی، انورمیرستاری، دلارام میرعمادی، بیژن میرعمادی، حسین منفردی، محمد نیک مرام، سیامک مطلق، کاوه موسوی، رضا مزرعه، شکوه میرزادگی، یاسمن مالکی، امید مهر، سهراب نبویان، حبیب نیک مراد، امید نقره کار، هومن نقی زاده، ثریا ندیم پور، سپیده ناصری، مسعود نقره کار، سحر ناصری، محسن نژاد، کیان نوری، حسن نایب هاشم، حسام نیکزاد، سعید نجفی، شیده ورزگر، علی وکیلی، احمد وحدانی، تقی هاشمی، مجید هوشیار، عطا هودشتیان، فریده هوشیار، مریم یعقوبی، فرشته یزدان پناه، عبدالا میر یابری محمد، آزیتا یاوری، فریده یوسفی، جاسم یابری محمد، مهدی یعقوبی، محمدصدیق یزدچی، فرشید یاسایی، اسماعیل وفا یغمایی .

 

****

امضاء ها ادامه دارند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

بهروز ستوده

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

افزودن دیدگاه جدید

لطفا در صورتیکه درباره مقاله‌ای نظر می‌دهید، عنوان مقاله را در اینجا تایپ کنید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

لطفا نظر خودتان را فقط یک بار بفرستید. کامنتهای تکراری بطور اتوماتیک حذف می شوند و امکان انتشار آنها وجود ندارد.

CAPTCHA
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.