تصمیمات کلان بیت خامنه ای ،انتخابات فرمایشی و بلوغ سیاسی بجای انسداد سیاسی در نزد مخالفان

گفت و گو ی کیانوش توکلی با رضا علوی
گفت و گوی کیانوش توکلی با آقای رضا علوی نویسنده و فعال سیاسی در باره:

تصمیمات کلان بیت خامنه ای ،انتخابات ،اصلاح طلبان ،بر اندازان و بلوغ سیاسی

و سر انجام حذف انتگرال از دروس دبیرستان با تصمیم علی خامنه ای

گفت و گوی کیانوش توکلی با آقای رضا علوی نویسنده و فعال سیاسی در باره:

تصمیمات کلان بیت خامنه ای ،انتخابات ،اصلاح طلبان ،بر اندازان و بلوغ سیاسی

و سر انجام حذف انتگرال از دروس دبیرستان با تصمیم علی خامنه ای

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: