خالی گذاشتن خیابان ها بزرگترین تودهنی به رژیم و نمایش انتخابات قلابی آن است

تحریم همگانی نمایش رأی گیری ۲ اسفند در صورتی آشکار و کوبنده خواهد بود که با خالی ماندن خیابان ها، به ویژه حوزه های رأی گیری و اطراف آنها همراه باشد....عدم حضور فیزیکی مردم در محدوده های رأی گیری رژیم، ضمن کاستن شدید از اقتدار و ابهت ظاهری رژیم جمهوری اسلامی، اطمینان مردم به منفور بودن عمومی رژیم و جسارت مردم در رویارویی با جنایت و ستم آن را افزایش خواهد داد

 

فردا، ۲ اسفند، رژیم جمهوری اسلامی نمایش مسخره ای به نام «انتخابات» مجلس برگزار می کند.

نامزدهای «تأیید صلاحیت» شده ی انتخابات فردا، همچون سال های پیشین، مشتی مزدور خودفروخته ی حکومت اند و حتی یک نامزد مستقل و پاکدست در میان آنان نیست.

بی گمان اکثریت عظیم ایرانیان، که فساد و جنایت جمهوری اسلامی برایشان روشن است، در «انتخابات» قلابی فردا شرکت نخواهند کرد.

چالش اصلی فردا، آشکار ساختن این بی اعتنایی و گرفتن امکان دروغپردازی رژیم درباره ی آمار رأی دهندگان، از راه آمارسازی وزارت کشور و تصویرسازی های تبلیغاتی صداوسیما و دیگر رسانه های حکومتی است.

رژیم در ۴۱ سال گذشته همواره دروغ های بزرگ پیرامون شرکت کنندگان در رأی گیری های خود ارائه داده است و از این رو این بار هم خود را برای پرتاب دروغ های آماری نجومی از طریق رسانه هایش آماده کرده است! 

همچنین، دستگاه تبلیغاتی رژیم، چون گذشته، خواهد کوشید با نشان دادن هر جمعیت انسانی پیاده یا سواره ای حضور آنان در خیابان را به شرکت در رأی گیری نسبت دهد.

آنچه که سبب نگرانی رژیم است، آشکار شدن عدم حضور فیزیکی مردم ایران دراین نمایش ضد ملی است.

خالی ماندن خیابان ها و به ویژه حوزه های رأی گیری و اطراف آنها، امکان دروغ نمایی دستگاه تبلیغاتی را از رژیم خواهد گرفت و نفرت همگانی از جمهوری اسلامی را نه تنها به جهانیان، بلکه مهم تر از آن، به خود مردم ایران به گونه ای شفاف نشان خواهد داد و ضمن کاستن شدید از اقتدار و ابهت ظاهری رژیم جمهوری اسلامی، اطمینان مردم به منفور بودن عمومی رژیم و جسارت مردم در رویارویی با جنایت و ستم آن را افزایش خواهد داد.

 

 

 

 

   

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/11274
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: