دست‌نوشته‌های قطب‌زاده؛ 'امام بعضی کارها را تلویحا تایید می‌کند بدون آنکه مستقیم اشاره کند