به‌هوش باشید!
02.03.2020 - 10:59

نظام‌های دیکتاتوری هیچ حرکتی را بدون برنامه(کوتاه یا بلند مدت) انجام نمی‌دهند، یعنی که با یک تیر چند نشانِ در نهایت به نفعِ حکومت را هدف می‌گیرند.

خلاصه می‌گویم:

سپاهِ سرکوبگرِ پاسداران که عملکردِ حیوانی‌اش با مردمِ معترض بر هیچ‌کس پوشیده نیست، در حال تلطیف و جااندازی واژه‌‌ی «سرکوب» در میانِ جامعه و اذهانِ مردم است. ماشین‌هایی با شعارِ «سرکوبِ کرونا» راه‌اندازی کرده‌اند؛ این یعنی درست مانند عادی سازی اعدام‌های خیابانی؛ می‌خواهند واژگانی همچون «سرکوب» و یا «اعتراض» را عادی‌سازی و در فرهنگِ شنیداری و بصریِ جامعه، تلطیف، موجه و در نهایت خنثی کنند. فرهنگ‌سازی از همین‌جا آغاز می‌شود...

حکومت‌های دیکتاتوری هیچ حرکتی را بدونِ برنامه انجام نمی‌دهند.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

م. روان‌شید

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما