نگاه روانکاو: باز هم رای گیری و نه انتخابات

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و هشت (باز هم رای گیری و نه انتخابات)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: