تشکیل قرارگاه جنگ بیولوژیکی یکی دیگر از اشتباه‌های احمقانه رژیم است!
04.03.2020 - 08:05

مردم مثل برگ های درختان می افتند و می میرند و دم نمی زنند. دیکتاتور در حالی که خودش دستکش های بهداشتی دست کرده برای مردم خواندن دعاهای خوش مضمون را جهت جلوگیری از کرونا تجویز می کند . سپاه تروریستی با تغییر استراتژی ترور اینبار فشنگ را به کنار گذاشته و کروناویروس را بر ماشه ها می چیند. تشکیل قرارگاه جنگ بیولوژیکی سپاه به مفهوم این است که رژیم دارد مثل شعار همیشگی خود؛ این تهدید کرونا را به فرصت ترور و سرکوب و هراس افکنی در داخل و خارج تبدیل می کند. ستاد اجرایی یک نابودگر همیشه در مرکز ویرانی و خرابی احیا می شود. به تصویر فرمانده سپاه در راهپیمایی ۲۲ بهمن خوب دقت کنید. شال گردنش را دورتادور صورت و دهانش سه بار پیچیده است و دست‌هایش را در آستین ژاکت فرو برده است. یعنی او می دانست که دارد در دل کرونا راهپیمایی می کند اما از مردم مخفی کرده بود. خامنه ای هم می دانست. آنها کروناویروس را برای خود نعمت و برای مردم بلا تفسیر کردند و هیچ شهری را قرنطینه نکردند. بعد از مرگ سلیمانی استراتژی سپاه عوض شد. کروناویروس هدیه چین به سپاه تروریست بود. یعنی تفسیر آنها این بود که ویروس را ول بکنند. یک تصمیم انتحاری برای حفظ رژیم. فراموش نکنید که آنها مجریان تز عملیات های انتحاری و تروریستی هستند. آنها طرفداران « یا هیچ چیز، یا همه چیز» هستند. آنها در این فکر هستند که؛ « اگر قرار است ساقط شویم چه بهتر که همه ملک و مردم هم با ما ساقط شوند»! در این راستا سپاه تروریست به صورت قاچاقی از طریق مرزها کروناویروس را توسط عاملان و عناصر و گروه‌های تروریستی وابسته به خویش به کشورهای همسایه وارد کرده است و وارد می کند. طولی نخواهد کشید که ترکیه و آذربایجان و عراق و افغانستان و پاکستان و کشورهای عربی در سطح وسیع آلوده خواهند شد.

تفسیر دیگر آنها این بود که ؛ « بگذارید کروناویروس را همه گیر کنیم تا دل جهان به ما بسوزد»!! مظلوم نمایی از دیگر استراتژی های دمده رژیم است. 
بر می گردیم به همان تز رژیم. « اگر قرار است من نابود شوم چه بهتر که منطقه و جهان را هم با خود به نابودی بکشم»!! حرف های آن آخوند را به یاد بیاورید که می گفت؛برای حفظ نظام خویش در صورت نیاز حتی امام زمان را هم گردن می زنیم»!! چنین رژیمی چه تضمینی دارد که برای حفظ خویش اینبار با سلاح کرونا ترور بیولوژیکی انجام ندهد. 
اما اگر حتی تحلیل های خود رژیم را قبول کنیم که کروناویروس یک تهدید خارجی و آمریکایی، و یک جنگ بیولوژیکی علیه رژیم است باید پرسید وقتی از درون، توخالی و پوچ و بدون هیچگونه امکانات اولیه هستند، وقتی الفبای مدیریت را بلد نیستند پس چرا به عالم و آدم اعلان جنگ می کنند؟! چرا از ترور و تهدید و سرکوب دست بر نمی دارند؟ این رژیم از ارائه ساده ترین امکانات اولیه بهداشتی برای مردم عاجز است چون همه دارایی مردم را بر گلوی گروهها و قاتلان و تروریست های نیابتی ریخته است. این رژیم حاضر است مردم را فله ای چال کند تا خار بر پای حسن نصرالله تروریست فرو نرود. 
و حالا همین رژیم، انتحاری های داخلی و خارجی خویش را با فرماندهی پایگاههای جنگ بیولوژیکی به جان مردم مخالفان داخلی و خارجی و مردم خود خواهد انداخت و می اندازد.

سوای مطالب مذکور کروناویروس به تنهایی ثابت کرد که هیچ حرمی انسان را شفا نمی دهد. در حقیقت آنهایی که با شعار دفاع از حرم، جنگ و خونریزی و ترور به راه انداخته اند باید بدانند این حرم‌ها هستند که اسباب همان جنگ ها و ستیزه جویی ها می باشند. هیچ حرمی شفادهنده و ضامن سلامت و امنیت نیست. حرم ها محلی برای دوشیدن ابلهان و احمقان و جاهلان هستند. من محمدرضا لوایی به صراحت فریاد می زنم که حرم اعتقاد انسان نیست بلکه اعتقاد انسان حرم اوست.

از منظر دیگر، تشکیل قرارگاه جنگ بیولوژیکی سپاه تروریست یکی دیگر از اشتباه‌های احمقانه رژیم است. رژیم اگر بر این نوع از جنگ روی بیاورد آنچنان بلایی سر خود و متاسفانه مردم تحت اشغال خود در خواهد آورد که آن سرش ناپیدا. چون گرفتار آنچنان ویروس هایی یا به تعبیر خود دیکتاتور، گرفتار آنچنان بلایایی می شود که کروناویروس در مقایسه با آنها بلا محسوب نمی شود

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

مطالب مرتبط:

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما