وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گناه پخش کرونا را بر گردن مردم ایران انداخت!

وزیر بهداشت فاسد رژیم جمهوری اسلامی، با نهایت وقاحت، "بی خیالی" مردم ایران را عامل پخش بیماری کرونا خواند!

 

 

سعید نمکی، وزیر بهداشت فاسد رژیم جمهوری اسلامی، با نهایت وقاحت "بی خیالی" مردم ایران را عامل پخش بیماری کرونا خواند.

این خیانتکار، که با بی قیدی و اهمال خود از عوامل اصلی شیوع بیماری کرونا در کشور بوده است، بدون اینکه درباره ی دزدیده شدن کمک های سازمان بهداشت جهانی و کشورهای اروپایی که به وزارت بهداشت تحویل شده است، ادامه ی پروازها و آمدورفت های بی کنترل با چین، قرنطینه نکردن به موقع شهر قم و دیگر مراکز پخش ویروس و نبود امکانات و ناکارآمدی مدیران وزارت بهداشت و بیمارستان ها توضیح دهد، مردم ایران را متهم کرد که با گذشتن از "خطوط قرمز " کرونا را گسترش داده اند!

در روزهای اخیر گروهی محدود از مردم تهران، به علت نبود آگاهی رسانی رسانه ای روانه ی شمال کشور شده اند، با این باور نادرست که از گزند بیماری کرونا ایمن بمانند.

سعید نمکی و دیگر کارگزاران رژیم ننگین جمهوری اسلامی، همین عده را، که یک هزارم همه ی مردم ایران هم نمی شوند، بهانه کرده است و هوار می زند که مردم در پخش کرونا گناهکارند!

مقامات شارلاتان رژیم می خواهند با این فرافکنی مسئولیت دزدی ها، ناکارآمدی ها، سهل انگاری ها و دیگر کثافتکاری های خود در پخش ویروس کرونا را از دوش خود برداشته، به گردن مردم ایران بیندازند.

 

 سعید نمکی در دیدار با شیخ ناصر مکارم شیرازی

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/11503
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: