روز جهانی زن بر زنان ایرانی خجسته باد!

ویدئو
۸ مارس، روز جهانی زن، برهمه ی زنان ایران زمین فرخنده باد!

 

سرود برابری:

جوانه می‌زنم
به روی زخم برتنم
فقط به حکم بودنم
که من زنم، زنم، زنم

چو هم صدا شویم و
پا به پای هم رویم و
دست به دست هم دهیم و
از ستم رها شویم

جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم‌دلی و خواهری
جهان شاد و بهتری

نه سنگسارها
نه پای چوب دارها
نه گریه‌های بارها
نه ننگ و عارها

جهان دیگری
بسازیم از برابری
به هم‌دلی و خواهری
جهان شاد و بهتری

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/11523
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: