صدا وسیمای اهواز - شرایط بحرانی کشور وتکلیف مردم

در برنامه فوق به مجری گری دکتر کریم عبدیان و به همراه رضا حسین تحلیلگر وفقعال سیاسی بلوچ و همچنین دارا صالح زاده فعال سیاسی و تحلیلگر به این سوال جواب خواهند داد که در شرایط به غایت بحرانی و امنیتی ایران، مردم ایران چکار باید بکنند.
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: