آیا کرونا خواهد توانست ذهنیت فاناتیک تشیع را در ایران تضعیف کند؟

تشیع بعنوان یگانه مذهب مانیپولاتیو در دنیا که شیرازه اصلی آنرا تملق و تعارف و چاپلوسی تشکیل می دهد، اهداف اولیه این مذهب بر اساس ناسیونالیسم ایرانی فارسی برای پیوند ملتهای مختلف بنا نهاده شده

تشیع بعنوان یگانه مذهب مانیپولاتیو در دنیا که شیرازه اصلی آنرا تملق و تعارف و چاپلوسی تشکیل می دهد، اهداف اولیه این مذهب بر اساس ناسیونالیسم ایرانی فارسی برای پیوند ملتهای مختلف بنا نهاده شده و توسط شاهان نادان و نابالغ پروش یافته در آغوش شعوبیه اختراع گردیده، در واقع تشیع نه بر اساس عشق به حضرت علی، بلکه بر اساس حفظ مرزهای پرگهر و اگر ایران نباشد، جامعه فارسی هیچ و پوچ است، بنا نهاده شده، تشیع مذهبی است همانند رزین سیاه،، که بدون از دست دادن ماهیت ارتجاعی خود، بخاطر انعطاف پذیری، خود را با هر شرایطی وفق می دهد، و در زیر فشار، فشرده و تحت کشش، کشیده می شود و به محض اینکه فشار و یا کشش از رویش برداشته شود به حالت اولیه خود همانا فاناتکیسم تشبع است، باز می گردد، مذهبی است کاملا توجیه گر و در شانه خالی کردن از مسئولیتها و تعهدات و وعده ها، توانمندترین و قالاتاقترین مذهب به شمار می آید، این مذهب استاد فرار از قانون و قالب کردن کلاغ بجای طوطی می باشد و حتی شیعیان بلدند دختران کم سن و سال را همانند دختران هندی، ولی با سرپوش صیغه موقت قانونی و اسلامیش بکنند و به بردگی جنسی وادارند. هیچگونه ثباتی در این مذهب نیست و بخاطر توانائی توجیه گری مطلقا قابل مچ گیری نیست چون پایبند هیچ نورم و ارزشهای اجتماعی نیستند، چیزی که امروز می گویند فردا آنرا فراموش می کنند و یا طور دیگری انجام می دهند، حتی یک شیعه وقتیکه کمونیست و یا آنئیست و یا حتی مسیحی می شود کاملا یک شیعه کمونیست و یا شیعه آتئیست و یا شیعه مسیحی است و آن خصوصیات و فرهنگ درغگوئی را با خود وارد آن تفکر و ایدئولوژی می کند، و دروغ گفتن را برحسب مصلحت مجاز می داند، چون تغیه و یا دروغ مصلحتی از خصوصیات بارز فرهنگ تشیع است، و وقتی از مذهب برگشته های شیعه می خواهند دروغشان را به کرسی بنشانند نا خود آگاه به حضرت عباس و امام زمان قسم می خورند، و وقتیکه با خطری مواجه می شوند تمام عقاید ماتریالیسم دیالتیک را فراموش کرده، ندای ×× یا حضرت ابوالفضل بدادم برس ×× سر می دهند، و یا به محض روشن شدن چراغ کلیسا و یا دفتر حزب کمونیست صلوات می فرستند، البته افرادی در ایران که اکثر آنها فراریان از دست تجاوز جنسی مدرسین حیض حوزه هلی علمیه بودند امثال احمد کسروی، بجای بررسی ریشه های واقعی فرهنگ جامعه شعیوی پارسی به بیراهه زده و سعی کردند تمام گناهان عقب ماندگی ایران را بجای ×× ذهنیت تشیع هندی پارسی ×× به گردن عربها و ترکها و کشورهای عربستان و ترکیه که در آن کشورها اصلا عاشورا و عزداری و زیارت امامزاده مفهومی ندارد بیندازند، و خود را از جوابگوئی علمی رها سازند، که این دیدگاه های غلط کسروی سانان پایه فکری تمام گروههای امروزی ایران را تشکیل داده،
از خصوصیات بارز شیعیان ایرانی تقیه است یعنی در موضع ضعف با پرهیز گروهی از گروه مخالف و اظهار صلح و سازش با آنان کنار می آیند در حالیکه در باطن به خون آنها تشنه اند، و به محض گرفتن قدرت به قلع و قمع بیرحمانه مخالفین خود متوسل می شوند، این مذهب ملقمه ائی است از دین اسلام و آئین های پارسیان هندی، قمه زنی زنجیر زنی و خونین و مالین کردن خود در روز عاشورا، امامزاده پرستی نذر کردن و نذر دادن، حتی بوسیله پرداخت نذر سر خدایشان هم کلاه می گذارند ، در ضمن این مذهب کاملا حالت سیالیت و انعطاف پذیری دارد ضمن حفظ صد درصدی فاناتکسیم در بطن خود، فرم ظاهر خود را بر حسب شرایط تغییر می دهد، البته بطوریکه حتی اگر شرایط ایجاب کند، روزه و نمازشان را هم حذف و عرق خوری را مباح می کنند، و علاحضرت همایونی شاهنشاه آریامهر را کمر بسته امام رضا قلمداد می کنند، دروغ مصلحتی و نذر کردن و نذر دادن و ریوزیونیزم فریبکارانه در هر شرایطی در ذات تشیع نهفته است و ظاهر خود را کاملا با شرایط همرنگ و هماهنگ نشان می دهند، در تمام نقاط جهان بلایای طبیعی از قبیل زلزله و طاعون بر خلاف ادعای کشیشان و نجات بوسیله صلیب کشیدن و خواندن دعا همه بلایا دفع خواهد شد، ولی مردم شاهد مرگ خود کشیشان با این بلایا بوده و اکثریت مردم اعتمادشان را به دین و کشیش از دست دادند، و آنها متوجه شدند که جماعت زیادی جانشان را از دست دادند، ولی دین و اعتقادات مذهبی نتوانست آنها را از بلایا نجات دهد، مذهب در اروپا در رابطه با همین بلایا خواصیت تحمیلی خود را از دست داد، و حالا سئوال اساسی این است که آیا ویروس کرونا خواهد توانست ادعاهای دروغین آخوندهای شیعه را نقش بر آب کند و یا حداقل کاهش دهد؟ متاسفانه در ایران تنها آخوندها نیستند که فرهنگ تشیع را حفاظت می کنند، در ایران دهها ارگان دیگری مثل ضریح مقبره امامان و نوادگان نبیرگان ندیده گان ووو.... بگیر و برو جلو تا تخم و ترکه همه امامان و بازتولید کنندگان امامزاده های ثابت و سیار و حسینیه و تکیه و زورخانه و نوحه خوانها و عرشه خوانها و مداحان و شاهنامه خوانها همگی نگهبانان سحر و جادو و نذر و نیاز و فرهنگ شیعوی هندی هستند و امروز شیعیان ایران با وقاهت تمام منتظر کشف واکسن ویروس کرونا، توسط کفار غربی هستند، تا به محض تزریق واکسن به خودشان و کسب سلامتی، بلافاصله با حضور در مساجد و نماز جمعه ها برای کفار غربی شعار مرگ بر ..... بدهند و پرجم آنها را لگد مال و آتش بزنند، و دوباره بساط نذر و شله زرد و قیمه راه بیاندازند، و خودشان را در روز عاشورا خونین و مالین بکنند.
شیعیان در ماه محرم خود را برای امام حسین هلاک می کنند، زنان بدکاره و مردان لات و عیاش با کلاه های نمدی داش آکلی و قیصری معمولا اولین کسانی هستند که به پیشواز ماه محرم می روند و زودتر از همه لباس مشکی به تن می کنند، زنان بدکاره با باز و بسته کردن چادر و نشان دادن پیراهن خواب به عزاداران چراغ سبز می دهند، و مردان با نشان دادن سینه پهلوانی خود بدنبال زنان می گردند برای آنها حسینه مکانی است مناسب برای برقراری ارتباط با روسپیان محجبه که برای تماشای آنها می آیند و ارتباط های پدوفیلی با پسران نوجوان تا در فردای ماه محرم بعد از عرق خوری مفصل و فریادهای آی نفس کش با آنها مشغول عیش و نوشهای آنچنانی بشوند
فرهنگ شیعه در موسیقی هم تاثیر چشمگیری از خود بجای گذاشته، بجز موسیقی های کوپی پیس از موسیقی های غربی، بقیه ترانه های ایرانی فارسی بوی حزن و اندوه نوحه تشیع و روز عاشورا می دهند، تاریخ نویسان ایران هم دقیقا مشابه روایات و احادیث امامان با دتایل های خود ساخته و پرداخته برای ایران باستان تاریخ مالیخولیائی تدوین کرده اند
در ضمن بخاطر عدم وجود فرهنگ رعایت اجتماعی و فرهنگ هر چه پیش آید خوش آید، و ذهنیت توکلت علی الله و تا هر چه خدا بخواهد، امکان مبارزه با ویروس کرونا در ایران خیلی ضعیف است و در ضمن احتمالا سرایت ویروس کرونا در ایران از طریق گوش می باشد، چون شیعیان بی ترمز ایران مطلقا گوش شنوا ندارند و تعطیلی های کرونائی، وقت مناسبی است برای استقاده از اتومبیل های قسطی پراید و سفر به شمال، علت بالا بودن تلفات ویروس کرونا در ایران در سایه همین فرهنگ غنی شیعه پارسی هندی می باشد، خلاصه اینکه مصیبتی که در عرض ۴۱ سال حاکمیت رژیم شیعه فارسی بر سر مردم آمده، شیعه های نسل جدید، در آینده بجای یک ماه، با یادآوری مصیبت های نسل ما سه ماه سینه خواهند زد.
و آزربایجان جنوبی زمانی خواهد توانست که سرنوشت خود را بدست بگیرد که از تشیغ شعوبیه جامعه فارسی کاملا فاصله بگیرد. و گر نه آزربایجان جنوبی در باتلاق تشیع جامعه پارسی فروخواهد رفت.

 

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
دوستی آنونیم در ×× صفحه شما ×× بدون ارائه مدرک، برای چندمین بار مرا فراری از کمپ اشرف سابق معرفی می کند، باید خدمت ایشان عرض کنم که من هرگز به عراق نرفتم و اصلا از کودکی با مذهب و دین میانه ائی نداشتم، و مجاهدین خلق را حتی در زمان شاه قبولشان نداشتم، من فقط در دوران دانشجوئی که امکان انتخاب در دانشگاه ها نبود، چون یا باید چپی می شدم و یا مذهبی و یا ساواکی و چون من در خانواده غیر مذهبی بزرگ شده بودم برای اینکه در دانشگاه مورد آزار و اذیت دیگر گروهها واقع نشوم بلاراده با گرههای چب کنار آمدم و کرواتم را باز کردند و در جیبم گذاشتند و گفتند این افسار الاغ را از گردنت باز کن در حالی که من یک لیبرال با گرایشات سوسیال دمکراسی بودم، و کامنت های شما منو آزار می دهد، مثل اینکه کسی که از سیر بدش بیاید و شما مرتبا حبه های سیر را در جلوش بگذارید، این چیزی جز مردم آزاری نمی تواند باشد،