هوشنگ اسدی و جمع آوری کمک های مردمی برای مراکز در مانی ایران

کمک مالی در جهت تهیه کاور های حفاظتی برای کارکنان بیمارستان ها در ساری

در ساری و تیم داوطلب او دست بکار شده اند . با کمک مالی مردم پارچه های مورد نظر را می خرند و گروه خیاطی او بدون دستمزد, کاورها را می دوزند و به پرستارها ، بیمارستانها می رسانند . ‌ .. چگونگی کار را از خود او بشنوید . من کمک مالی را جمع میکنم و گزارش واریز شدن پول را به اطلاع میرسانم .شماره حساب در آگهی هست ، منتها ، پول اگر تا یک حدی جمع شود اگر بلافاصله خالی نشود ممکن است دولت ببندد،

کمک مالی در جهت تهیه کاور های حفاظتی برای کارکنان بیمارستان ها در ساری

در ساری و تیم داوطلب او دست بکار شده اند . با کمک مالی مردم پارچه های مورد نظر را می خرند و گروه خیاطی او بدون دستمزد, کاورها را می دوزند و به پرستارها ، بیمارستانها می رسانند . ‌ .. چگونگی کار را از خود او بشنوید . من کمک مالی را جمع میکنم و گزارش واریز شدن پول را به اطلاع میرسانم .شماره حساب در آگهی هست ، منتها ، پول اگر تا یک حدی جمع شود اگر بلافاصله خالی نشود ممکن است دولت ببندد،

با  هوشنگ اسدی ساکن استکهلم هماهنگ کنید، و یا اینکه از طریق پی پال به آدرس زیر بفرستید . 

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: