کارگران تهیدست نمی توانند در خانه بمانند!

ویدئو
قرنطینه، بدون تأمین زندگی مردم تنگدست، به معنی کشتن آنها در خانه های شان از گرسنگی است

 

مشهد: وضعیت ناگوار کارگرانی که برای زنده ماندن در خیابان منتظر ارجاع کار هستند

رژیم فاسد جمهوری اسلامی مردم را متهم به رعایت نکردن خانه نشینی در رویارویی با کرونا می کند، حال آنکه میلیون ها ایرانی اگر یک روز از درآمد کار محروم بمانند خود و خانواده شان گرسنه خواهند ماند.

قرنطینه، بدون تأمین زندگی مردم تنگدست، به معنی کشتن آنها در خانه هایشان از گرسنگی است.

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/11604
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: