صدا وسیمای اهواز - شرایط زنان اقلیت های ملی و مذهبی در ایران

در برنامه امروز دکتر کریم عبدیان با دو فعال حقوق زن خانم طاهره صادقی عضو جبهه دمکراتیکایران و خانم سعیده بنی طرف فعال حقوق بشری به شرایط اسفبار و ستم مصتعف زنان در مناطق اتنیکی ایران را به بحث و بررسی میگذارد.
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: