چگونه می شود با یک مبارزه ملی و همگانی، بر ابر بحران کرونا غلبه کرد

«میزگرد جمهوری خواهی»
چگونه می شود با یک مبارزه ملی و همگانی، بر ابر بحران کرونا غلبه کرد
مهمانان: آقایان بهمن مبشری، حجت نارنجی، مزدک لیماکشی و هژیر عطاری
۲۸ اسفند ۱۳۹۸ برابر با ۱۸ مارس ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: