نوروز سال ۱۳۹۹ خورشیدی بر ایرانیان سراسر جهان خجسته باد!

زمان گردش سال: ساعت ۷ و ۱۹ دقيقه و ۳۷ ثانيه بامداد روز جمعه، ۱ فروردین ۱۳۹۹

 

هرآنکس که شهنامه خوانی کند

چه مرد و چه زن، پهلوانی کند

شاهنامه ی فردوسی: پیدایش جشن نوروز

اجرا در: اهواز
* * * *
چو خورشید تابان میان هوا

نشسته بر او شاه فرمانروا

جهان انجمن شد بر آن تخت او

شگفتی فرومانده از بخت او

به جمشید بر گوهر افشاندند

مر آن روز را روز نو خواندند

سر سال نو هرمز فرودین

برآسوده از رنج روی زمین

بزرگان به شادی بیاراستند

می و جام و رامشگران خواستند

چنین جشن فرخ از آن روزگار

به ما ماند از آن خسروان یادگار

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/11701
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: