صدا وسیمای اهواز - راه برون رفت از بحران کرونا

در این برنامه خاص به موارد و طرق جلوگیری از ویروس کرونا در ایران و سیاستهای غلط و ضد مردمی ظام ایران در برابر ویروس خطرناک کرونا، اقای دکتر کریم عبدیان با مهمانان در میان میگذارد تا نظران کلی و خاص در خصوص جلوگیری از این بیماری مشخص تر شود.
منبع: 
تلویزیون فضایی کلمه
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: