ابتکار یک شرکت کوچک در شهر کلن آلمان. شاید به درد ایران بخورد

. شاید بشود برای پرستاران و دکترها بلافاصله تولید کرد. خواهش میکنم پخش کنید. این ماسک را میشود با یک ماسک کوچک پارچه ایی زیرش در بیمارستان هم پوشید. بهتر از هیچی است. مشخصاتش تو سایتش نوشته شده، حتی نحوه درست ک رد. شاید بشود برای پرستاران و دکترها بلافاصله تولید کرد. خواهش میکنم پخش کنید. این ماسک را میشود با یک ماسک کوچک پارچه ایی زیرش در بیمارستان هم پوشید. بهتر از هیچی است. مشخصاتش تو سایتش نوشته شده، حتی نحوه درست کردنش را هم گفتند.

ابتکار یک شرکت کوچک در شهر کلن آلمان. شاید به درد ایران بخورد. شاید بشود برای پرستاران و دکترها بلافاصله تولید کرد. خواهش میکنم پخش کنید. این ماسک را میشود با یک ماسک کوچک پارچه ایی زیرش در بیمارستان هم پوشید. بهتر از هیچی است. مشخصاتش تو سایتش نوشته شده، حتی نحوه درست کردنش را هم گفتند.

برگرفته از: 
فیسبوک مهرنوش موسوی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: