جناب طبرزدی لطفا آدرس اشتباه ندهید

ترسیم دوگانگی قدرت در جمهوری اسلامی یک طرح کاملا اندیشیده شده و تئوریک است، که بنابر ضرورت و هدفمند شکل گرفته و پس از آن با عُرفی مذهبی و نانوشته در قالب جمهوریت آخوندی مرزبندی شده است...
 
 
اخیراً و بعداز فراگیر شدن بحران کرونا ویروس در ایران، و نیز با آشکار شدن بی لیاقتی هرچه بیشتر مسئولین رژیم جمهوی اسلامی؛ در کنترل شرایط و عدم شفافیت و بی برنامگی در هنگام شروع و چگونگی بروز این اپیدمی در کشور، جناب مهندس حشمت اله طبرزدی طی پیامی تصویری و با خطابی تهدید آمیز نسبت به حسن روحانی، اعلام کردند که بعید نیست و به زودی کاخ ریاست جمهوری را بر سرشان خراب می کنند.!
بنده با وجود اینکه، آشنایی زیادی با شخصیت جناب مهندس طبرزدی دارم و بسیاری از دیدگاههای سیاسی ایشان را در مخالفت با دیکتاتوری مُلایان قبول دارم، اما حقیقتاً احساس کردم؛ پیام اخیر ایشان بسی مبهم و با بسیاری از دیدگاههای گذشتەشان تفاوت فاحش دارد. پیام ایشان، چه دانسته و عمدی یا نادانسته و در پی ناتوانی خود و چهرەهای اپوزیسیون داخل کشور، تنها اشارت به ترکستان دارد و آدرس اشتباه دادن به مردمی است، که از کلیت حاکمیت رژیم آخوندی به ستوه آمده و می خواهند امسال با شعار یا مرگ یا آزادی به حکومت نامشروع آخوندهای مستبد و شیاد پایان دهند.
 
جهت یادآوری دوستان عزیز؛ باید اشاره نمود که بعد از مرگ خمینی دجال، همه ما با نوعی از سیاست زیرکانه مُلایان روباه صفت روبەرو گشتیم، کە در نوع خود و در فریفتن دوست و دشمن بی نظیر بوده و کماکان هست. سیاست " یک حکومت و دو چهره ".
 

آری، ترسیم دوگانگی قدرت در جمهوری اسلامی یک طرح کاملا اندیشیده شده و تئوریک است، که بنابر ضرورت و هدفمند شکل گرفته و پس از آن با عُرفی مذهبی و نانوشته در قالب جمهوریت آخوندی مرزبندی شده است.

البته طیف ها و نیروهای کثیری در بطن رژیم در شکل گیری این طرح دخیل بوده اند. اما از همه بیشتر اصلاح طلبان کنونی و بازجویان سابق، بذر این دوگانگی کاذب در سیاست کلی نظام آخوندی را پاشیدند و در رشد و تکامل آن هم می کوشند. 

بی شک، قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی بر مبنای تفکیک قوایی است که از منابع مذهبی دین شیعه و برخی اوصاف عُرفی به ارث برده  شده و در عین حال کلیه قوا در ذیل " اصل ولایت فقیه " قرار گرفته اند؛ که نظریه ای است موسع از همان ولایت فقها بر صغار و شاید رجعتی به تز افلاطون در سیاست که حکیمان را شایسته حکمرانی می دانست. 

البته باید متذکر شد که آخوند منتظری از بنیانگذاران اصل ولایت فقیه، از سایر مُلایان و تئوریسین های دین شیعه در رویش این بوته علف هرز، نقش کلیدی و مهمتری برعهده داشته است.

نکته مهمی که باید بدان اشاره نمود آنست که، در کلیت قانون اساسی معاصر ایران، نوعی بستر نزاعی و حل نشده، یا بهتر بگوئیم ؛ جدال سنت و تجدد و نبرد حکومت مقدس و فره ایزدی با دولت عُرفی و دموکراسی همیشه وجود داشته است، که از این حیث ابزار و باب مفتوحی است؛ برای حکومت آخوندی و از برای دست اندازی و قدرت بیشتر و نیز در بدست گرفتن افسار امور گوناگون مملکت و درهم کوبیدن مخالفت مردمی و الهی خواندن ارکان حکومت مُلایان.

حتی پیش از اینکه نظام آخوندی قوام گیرد و مقام رئیس جمهور ظاهر شود، دولت و حکومت مُلایان دوگانه بود. آنچنان که مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب، بارها از دخالت امامان جمعه و کمیته و دستگاه قضایی در کار و بار دولت شکوه داشتە است.

بعداً و با اشغال سفارت آمریکا که خمینی آن را به مثابه انقلاب دوم ستود، بازرگان نیز استعفا داد. چرا که دولت مخالف اشغال سفارت بود و همین مخالفت، بعدها دستاویزی شد تا جمهوری اسلامی اعلام کند که تسخیر سفارت آمریکا خودجوش بوده و دولتی نبوده است و تنها با کوشش و حرکت دانشجویان خط امام صورت گرفته است.!

از سوی دیگر، بە ظاهر و در روابط بین المللی رژیم، این رئیس جمهور است که بعنوان مقام رسمی و سخنگوی رژیم جمهوری اسلامی معرفی و شناخته می شود. اما بعد از سالها و با سنجش و رهگیری فصول سیاسی حكومت مُلایان و در موقعیت های گوناگون، دولتها و رهبران جهان دریافته اند؛ که قدرت اصلی و درسایه ایران، تنها و تنها در یک فرد دیکتاتور خلاصه می شود و بنابراین نقش رئیس جمهور، بیشتر برای برجسته کردن بُعد جمهوریت نظام مُلایان و مشروع قلمداد کردن آراء مردم در انتخاب آزاد مسئولین کشورشان است. اما در عمل، نهاد ریاست جمهوری و تمامی ارکان و زیر مجموعه های حكومت آخوندی، در یك بیت سست و لرزان عكنبوتی و در شخصی که مبتلا به روان پریشی است و اخیرا معتقد به وجود دشمنانی از اجنه است، خلاصه می گردد.

 پس باید گفت، جناب طبرزدی، اولاً: دشمن اصلی همانا کرونای ولایت فقیە است و نە ویروس کرونا. ثانیاً: اگر جنابعالی معتقد به تفاوت در دو چهره حکومت آخوندی هستید و یکی را مبرای از گناه و اشتباه محض می دانید! و دیگری را مسئول و مقصر در برابر همه گرفتاریها و بی لیاقتی ها، پس کاملا در اشتباه هستید و تمنا دارم، تبر را بر شانه بُت بزرگ بنشانید.!

یقین دارم، جنابعالی شاید بیشتر از همه؛ براین امر واقفید که قدرت حداکثری دولت همان است، که فقط چهره رئیس جمهورش هر هشت سال تغییر می کند و اما آن چهره که همچو ویروس کرونا، شرّی است نهفتە و ویرانگری آشکار؛ و مقصر اصلی تمامی بدبختی های ملیتها و مذاهب ایران، همانا آن خامنەای شیاد و مادام العمری است، که هرگز تغییری نمی کند و در وجودش هزاران فتنه و دسیسه ضد مردمی نهفته و ذاتی کاملا شیطانی دارد...!

 

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: