۱۲ فروردين: آری کورکورانه دیروز و نه آگاهانه امروز

بیانیه “هماهنگی ایرانیان در اروپا برای دفاع از مبارزات مردم
در چنین اوضاع و احوال، ما به عنوان هسته اى از جمهوری خواهان لائيك، با گرايشات سياسي گوناگون، ملی گرایان، سوسيال دموكرات‌ها و دموكرات هاى آزادی‌خواه به سرنگونى اين نظام فاسد اسلامی اعتقاد راسخ داريم. ما برآنیم که در این شرایط ناگوار و حساس، با نفى كامل نظام فاسد، به فكر كمك و چاره انديشى براى نجات جان مردم میهن مان باشيم.

 

بیانیه “هماهنگی ایرانیان در اروپا برای دفاع از مبارزات مردم ایران”

چهل و يك سال پيش در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸، مردم در جشن اولين بهار آزادى، بى آنكه خود بدانند در منجلاب عظیمی گرفتار شدند كه تاكنون علی رغم تلاش هاى بسيار، نتوانسته از آن رهایی پیدا کند. از همان آغاز کار حکومت اسلامی در ایران تا كنون، اكثريت ملت ايران بارها به اشكال گوناگون عليه نظام فاسد جمهوری اسلامی مبارزه کرده اند. آنان در برابر سرکوب های دولتی با مقاومت‌ها و مبارزات خود حماسه ها آفريده‌اند. مردم ما آنچنان نظام موجود را منزوى ساخته اند كه ديگر رژیم، از هيچ گونه اعتبارى در افكار‌ِ عمومى ایران و جهان برخوردار نمی باشد.

ايران در طول تاريخ خود، فجايع ِ زيادى مانند طاعون، وبا، سيل، خشكسالي، زلزله و حوادثی، نظير اشغال خارجی، جنگ و استبداد را تجربه كرده و از پس آن ها برآمده است. اما غده سرطانى اسلام سياسى که همواره ریشه در سوءاستفاده از ناآگاهی بخش وسيع جامعه دارد، عامل اصلي دوام این حکومت غیر مردمی به شمار مى آيد.

در قيام آبانماه سال ۹۸، رژیم جنایتکار دست به سرکوب، دستگیری، شکنجه و كشتار وحشيانه جوانان در یک اعتراض آرام زد. پاسداران و بسیجیان به مغز و قلب زنان و مردان شليك مستقيم کرده، هزاران نفر را بازداشت و۱۵۰۰ نفر را کشتند. همه اقشار مردم ایران، حتى  بخش هایی که هنوز نسبت به حکومت اسلامی متوهم بودند، به خوبی نشان دادند كه ديگر هيچ گونه ارزشی برایش قائل نیستند.

در چنین اوضاع و احوال، ما به عنوان هسته اى از جمهوری خواهان لائيك، با گرايشات سياسي گوناگون، ملی گرایان، سوسيال دموكرات‌ها و دموكرات هاى آزادی‌خواه به سرنگونى اين نظام فاسد اسلامی اعتقاد راسخ داريم. ما برآنیم که در این شرایط ناگوار و حساس، با نفى كامل نظام فاسد، به فكر كمك و چاره انديشى براى نجات جان مردم میهن مان باشيم. يارى و امداد رسانى به مردم در برابر ويروس كشنده كرونا از وظایف عاجل و مساله روز ما است. باید هوشیار باشیم که حكومتگران اسلامى نتوانند این بلای طبیعت را به عنوان ابزارى براي به عقب انداختن سقوط حتمی خود مورد استفاده قرار دهند. ما امروز در جبهه مبارزه با دو ويروس قرار داريم. بايد تمام توان خود را در اين دو جبهه، ويروس كشنده كرونا و ويروس كشور بر باد دهنده جمهورى اسلامى قرار دهيم.

ما بايد بپذيريم كه رعایت حقوق انسانى در مركز فعاليت اجتماعى است و كشورمان به همه آحاد ملت تعلق دارد. هيچ نيرویی در راه بازسازی ایران آزاد، حق حذف گرایش های غیر خودی را ندارد. با تاكيد بر همكارى در امر سرنگونى، خواهان اتحاد احزاب و نیروهای مترقی و دموکراتیک با روشن شدن خط مرزهاى شفاف سياسى هستيم.

ما بر اين باوريم كه همواره برای همبستگی ملی نیروهای جمهوری خواه، لائیک، دموکرات و سرنگون طلب، هر چه بیشتر تلاش کنیم.

هماهنگی ایرانیان در اروپا برای دفاع از مبارزات مردم ایران

تاريخ ۱۱ فروردین ۱۳۹۹

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: