آغاز درمان با پلاسما در نیویورک، آیا معجزه نزدیک است؟