دو پروفسور سويدي:بسياري در اين كشور خواهند مرد!

دو پرفسور سويدي دلايل ازدياد مرگ و مير در اين كشور نسبت به نروژ و دانمارك را شرح دادند :١-١٢١ خانه سالمندان از مجوعه ٣١٣ شهر (استهكلم )به ويروس كرونا الوده شده اند . ٢-اموزش پرسنل سويدي در خانه سالمندان كمتر از نروژي هاست٣مساحت اماكن خانه سالمندان سويد كوچكتر از نروژ است ٤-در سويد أفراد زيادي در تماس با خانه سالمندان هستند٥- شيوع بيماري در خانه سالمندان بسيار زياد شده است.نروژ كتمرين ميزان مرك در ارتباط با ویروس کرونا (در ميليون) را دارد. تنها در دو روز گشته (96+114 ) 210 نفر فوت کردند

هوشنگ اسدي :البته به غیر موارد مطرح شده ، تصمیم گیرندگان از اول متوجه نبودند از اینکه مجرای ورود ویروس به خانه سالمندان را از نزدیک ببندند . یعنی ۱- ممنوعیت بازدید ۲-تست کرونا از پرستارانی که در آنجا کار می کنند .
آماری ندارم ولی فکر میکنم بسیاری از این خانه سالمندان که در مناطق کم درآمد کمون های شهری متمرکز هستند به شیوه خوبی با کیفیت مناسب هیچوقت اداره نمی شده اند . حقوق بسیار پایین پرستاران و خصوصی سازی هم باعث شده که هیچوقت مددکاران ثابت با آموزش کافی در خانه سالمندان کار درازمدت نداشته باشند ، جابجایی مستخدمین ارزان و اغلب موارد با آموزش بسیار ناکافی ، یک محیط بسیار آسیب پذیر در خانه سالمندان سوئد ایجاد کرده بود ، البته در مناطق مرفه و کمون‌هایی با قدرت اکونومی بالاتر درست بر عکس بوده است . دولت سوئد که بخش مهمی از تبلیغات برای تصمیماتش در رابطه کرونا ،حفط سالمندان استوار بوده است ، کاملا ناموفق شد . این را همه به خوبی می‌دانند . اما این مسئله الزاما به معنی همه تصمیمات در رابطه با کرونا نیست ، جمع بندی همه تصمیمات و درستی آن تا اواسط ماه مه طول می کشد

در گرافیک زیر کشورهای نوردیک را نشان می دهد که سوید بالاترین جمعیت آلوده به ویروس کرونا را دارد:

منبع: 
https://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/professorer-derfor-doer-der-flere-i-sverige/8085241
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: