چرا تتلو میتواند، اما عدالتخواهی نتوانسته؟تتلو در اینستاگرامش ۱۶ میلیون کامنت داشته، رکورد را شکسته است. یک لمپن ضد زن که آشکار و علنی میگفت یک کودک یازده ساله اگر بدون حجاب بیرون میرود، خب انوقت نگوئید چرا بهش تجاوز میکنند. یک لات و لمپن کرایه ایی با موزیکی که به درد سطل زباله میخورد. کسی که دعوت به اعتیاد میکند. اما چرا همین آدم با همین مختصات میتواند توجه میلیونها جوان و نوجوان این

چرا تتلو میتواند، اما عدالتخواهی نتوانسته؟

تتلو در اینستاگرامش ۱۶ میلیون کامنت داشته، رکورد را شکسته است. یک لمپن ضد زن که آشکار و علنی میگفت یک کودک یازده ساله اگر بدون حجاب بیرون میرود، خب انوقت نگوئید چرا بهش تجاوز میکنند. یک لات و لمپن کرایه ایی با موزیکی که به درد سطل زباله میخورد. کسی که دعوت به اعتیاد میکند. اما چرا همین آدم با همین مختصات میتواند توجه میلیونها جوان و نوجوان این مملکت را به خودش جلب کند، ولی عدالتخواهی و عدالتخواهان نمیتوانند؟ مگر یک جوان هجده ساله در ایران آزادی نمیخواهد. رفاه نمیخواهد؟ مدرنیسم نمیخواهد. آزادی بهره برداری از علم و تکنیک را نمیخواهد؟ چرا این جمعیت تشنه رفاه و آزادی را اینهمه آدم عدالتخواه و آزادی طلب نمیتواند با خودش ببرد، پای اینستاگرامش بکشاند، ولی یک ابلهی که اعضا بدنشان را حواله میکند میتواند. که بعدن هم روی موج ارتباط با اینها سواری بگیرد.
برای من قانع کننده نیست که بگوئیم جمعیت ابله است. این روش اشرافیت فکری دست راسیهاست. آنها برای به کرسی نشاندن عقایدشان به مردم احتیاج ندارند. من قبول ندارم مردم را مقصر بدانیم. برای من قانع کننده هم نیست که مدام به عقاید عدالت طلبانه خود مدال بدهیم، سردوشیها را برق بیندازیم و خودمان در خلوت خود لذت ببریم. عقیده عدالت طلبانه که به قدرت رسانه ایی و جنبشی بدل نشود، مفت گران است! دلایلش چیست؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: