علي رضا اردبيلي، ناصر کرمي و جليل آزاديخواه در پانل گون آذ تي وي

بحث اين پانل تلويزيوني در باره نحوه يافتن راهي به جلو براي ساختن جامعه اي بهتر است. مسئله مقدم بودن نقد ماوقع تاريخ صد ساله اخير ايران از سويي مورد تأکيد بود. شروع فصل جديدي در تاريخ کشور با اصلاح اشتباهاتي که در جريان دولت ملتسازي بعداز مشروطه انجام شده است، بحث مطرح شده ديگري بود.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: