دکتر كاظم كردواني : در باره "تداوم ,تفاوت ويا تقابل نسل ها"
گفت و گوی کیانوش توکلی با دکتر کاظم کردوانی
25.04.2020 - 22:13

سوالات:

۱-شکاف نسل ها از دید شما چگونه است ؟ آیا در ایران ما «تفاوت نسل ها »و یا «تقابل نسل »ها مواجه ايم؟

۳–نقش جوانان در تحولات سیاسی ده سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

۴-چرا اپوزیسیون سنتی داخل و خارج از کشوردر کارش موفق نبوده و مورد اعتماد جوانان نیستند ؟

۵-چه مسایلی در تفاوت سنی و فاصله نسلها تاثیر دارد :؟

6/کندکاری در استفاده از تکنولوژی دیجیتالی ؟ زبان نسل قدیم با جوانان فرق میکند. ادبیاتی که امروز استفاده میکنند با ادبیات ما فرق دارد ؟

۷– ،بنظر شما ، تفاوت در سن نسل هاست و یا تفاوت در عملکرد و دیدگاه‌ ها نسل ها؟

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما