دکتر كاظم كردواني : در باره "تداوم ,تفاوت ويا تقابل نسل ها"

گفت و گوی کیانوش توکلی با دکتر کاظم کردوانی
دکترکاظم کردوانی ، جامعه شناس و دبیر سابق كانون نويسندگان ايران در این برنامه ابتدا به موضوع "تدوام نسلی " و اینکه اکنون به دلایل مختلف این تدوام قطع شده است . ایشان همچنین به موضوع جمعیتی و کاهش سنی نسلی در ایران اشاره داشت و بطور مختصر به نقش جوانان در تحولات سیاسی در ده سال گذشته پرداخت :

سوالات:

۱-شکاف نسل ها از دید شما چگونه است ؟ آیا در ایران ما «تفاوت نسل ها »و یا «تقابل نسل »ها مواجه ايم؟

۳–نقش جوانان در تحولات سیاسی ده سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

۴-چرا اپوزیسیون سنتی داخل و خارج از کشوردر کارش موفق نبوده و مورد اعتماد جوانان نیستند ؟

۵-چه مسایلی در تفاوت سنی و فاصله نسلها تاثیر دارد :؟

6/کندکاری در استفاده از تکنولوژی دیجیتالی ؟ زبان نسل قدیم با جوانان فرق میکند. ادبیاتی که امروز استفاده میکنند با ادبیات ما فرق دارد ؟

۷– ،بنظر شما ، تفاوت در سن نسل هاست و یا تفاوت در عملکرد و دیدگاه‌ ها نسل ها؟

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: