کمپ موریا باتلاقی که پناهجو می بلعد

کمپ موریا چندین بار بیشتر از ظرفیت خود انباشته از انسانهایی است که هر یک خود قربانی سیاست های سودجویانه دولت هایشان بوده اند. ازدحام پناهجو در این مکان خود بستری مساعد برای شیوع ویروس مرگبار کوید ۱۹ است. فاجعه در راه است و سرنوشت این پناهجویان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

 

 

 

تصاویری که از محل جمع آوری زباله ها مخابره میشود هولناک است و درد را به مغز استخوان هدایت میکند. توالت هایی که هریک برای صدها پناهجو در نظر گرفته شده است و دریغ از کوچکترین امکانات برای حفاظت آنها در برابر این ویروس مرگبار. کمپ موریا چندین بار بیشتر از ظرفیت خود انباشته از انسانهایی است که هر یک خود قربانی سیاست های سودجویانه دولت هایشان بوده اند. ازدحام پناهجو در این مکان خود بستری مساعد برای شیوع ویروس مرگبار کوید ۱۹ است. فاجعه در راه است و سرنوشت این پناهجویان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

***
فریاد هزاران پناهجوی مستقر در جزیره لسبوس یونان که در میان آنان پرشمار کودک و نوجوان هست, فریادی است که در هیاهوی بحران جهانی ویروس کرونا شنیده نمیشود. قربانیان سیاستهای ضد بشری اردوغان و محدودیتهای اروپای متمدن! این پناهجویان را در شرایطی بشدت غیر انسانی باقی گذاشته است. بهداشت, درمان, قطع مکرر آب آشامیدنی, سرپناه و ابتدایی ترین امکانات حداقلی و استاندارد زیستی از آنها دریغ شده است. بیش از بیست و هفت هزار پناهجو در این مکان استقرار یافته اند و هولناکتر اینکه نزدیک به هزار کودک بی سرپرست در میان انها دیده میشوند.این کودکان و نوجوانان در این محل با ناهنجاریهای بسیار و از جمله بیگاری, تعدی و آزار و اذیت روبرو هستند.

تصاویری که از محل جمع آوری زباله ها مخابره میشود هولناک است و درد را به مغز استخوان هدایت میکند. توالت هایی که هریک برای صدها پناهجو در نظر گرفته شده است و دریغ از کوچکترین امکانات برای حفاظت آنها در برابر این ویروس مرگبار. کمپ موریا چندین بار بیشتر از ظرفیت خود انباشته از انسانهایی است که هر یک خود قربانی سیاست های سودجویانه دولت هایشان بوده اند. ازدحام پناهجو در این مکان خود بستری مساعد برای شیوع ویروس مرگبار کوید ۱۹ است. فاجعه در راه است و سرنوشت این پناهجویان در هاله ای از ابهام قرار گرفته است.

پناهجویان و زنان وکودکانی که اعتراضاتشان پیوسته با گارد پلیسی و عملیات ضد شورشی! روبرو میشود و طعم تلخ سرکوب و گاز اشک آور را می چشند. بر اتش نفرت و هراس بومیان از پناهجویان بی پناه! دمیده میشود و نهادهای مدافع پناهندگان و گزارشگران و خبرنگاران نیز با ضرب و شتم آنان اشنا شده اند. تصاویر و ویدئو های منتشر شده از این مکان و ساکنین آن بسیار تکاندهنده است. گل ولای و غوطه خوردن کودکان و ساکنین این کمپ در ان روزمره است و هر روزه اخبار ناگواری از وقایع و اتفاقات در لسبوس رسانه ای میشود. بر طبق آخرین خبر دو پناهجوی ایرانی و افغانی توسط یکی از بومیان منطقه هدف گلوله قرار گرفته و مجروح شده اند.

پناهجویان در این مکان از سوی پلیس یونان و بومیان منطقه مورد ضرب و شتم قرار میگیرند, تحقیر و بر طبق گزارش اخیر شکار میشوند. بر اساس داده های تا کنونی از لسبوس این اردوگاه در استانه فاجعه ای بزرگ و انسانی قرار دارد.ویروس مرگبار کرونا میتواند هر لحظه بجان هزاران نفری بیافت که از کمترین امکان مقابله با آن برخوردار نیستند.اغلب پناهجویان از افغانستان, سوریه, ایران و سومالی و اتیوپی هستند. از جنگ داخلی تا نقض حقوق ابتدایی انسانی در این کشورها دلایل حضور اجباری آنها فرسنگ ها دورتر از میهن و مردمشان است.

نمیتوان بر این فاجعه انسانی چشم بست حتی اگر ویروس کشنده کرونا جهان را در بحران فرو برده باشد.سکوت ما جان این پناهجویان, زنان و کودکان را پر خطر تر میکند.

اردوگاه پناهجویان لسبوس با بیست هزار جمعیت امکان گنجایش سه تا چهار هزار تن را دارد و هم اکنون حدود هفت برابر گنجایش نرمال خود پناهجو در آن بسر میبرند.

آتش سوزی های مکرر در کمپ که بکرات هم کشته و زخمی برجای میگذارد. بر طبق امار پلیس یونان تا کنون یک نفر کشته شده است حال آنکه پناهجویان از رقم ده نفر گفتگو می کنند. نهادهای بین المللی و ناظران حقوق پناهندگی تا کنون این وضعیت را رقت بار, شرم آور و هولناک توصیف کرده اند.اعتراضات پناهجویان اما همچنان ادامه دارد. پلیس یونان برای مقابله با معترضان از گاز اشک آور و باتوم استفاده میکند.پذیرش قطره چکانی کودکان و نوجوانان بی سرپرست برای حل این داغ شرم بر پیشانی بشریت کافی نیست.

 

 

3240

 

منبع: 
گزارشگران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: